Aktualności

13 września br. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1773 (*) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z 17 kwietnia 2018 r. poz. 745 (**).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 14 września 2018 r.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet