2014-04-01
ZMIANA ADRESU stałego pobytu/korespondencyjnego

Zmiana miejsca stałego pobytu/korespondencyjnego farmaceuty powoduje konieczność aktualizacji rejestru prowadzonego przez izbę.

W celu zmiany adresu stałego pobytu należy dostarczyć osobiście lub listownie do izby:

1 - wypełniony załącznik (oświadczenie);

2 - kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu z urzędu miasta z oryginałem do wglądu lub wpisanym na kserokopię oświadczeniem o zgodności tej kserokopii z oryginałem (miejscowość, data - Oświadczam, że niniejsza kserokopia jest zgodna z oryginałem - czytelny podpis).

W celu zmiany adresu korespondencyjnego należy wysłać pismo informacyjne w tej sprawie mailowo - katowice@oia.pl, faxem - 32-6089769 lub pocztą na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej - 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15.

 

Dokładny termin: 2020-04-18
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry