ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Komunikat w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kierownika apteki

Kategoria: KIEROWNICY
Data dodania: 2017-06-07

Komunikat Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kierownika apteki.

 

 

W związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki, na podstawie art. 1 ustawy o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przedstawia zasady zaliczania 5 lub 3 lat wykonywania zawodu farmaceuty w aptece uprawniające do uzyskania prawa kierowania apteką.

Do 5 lub 3 letniego stażu pracy w aptece, o którym mowa w art. 88 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne zalicza się:

1. Okres wykonywania zawodu w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (w tym urlop wypoczynkowy).

2. Okres wykonywania zawodu w aptece na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia), pod warunkiem przedłożenia dokumentów, z których będzie wynikała ilość przepracowanych godzin.

3. Okres otrzymywania wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie za czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym).

Pozostałe przerwy w wykonywaniu czynności zawodowych nie są zaliczane do stażu pracy niezbędnego do uzyskania rękojmi należytego prowadzenia apteki na stanowisku kierownika apteki.

Powyższe stanowisko zgodne jest z prawomocnym orzeczeniem WSA w Warszawie s. akt VI SA/WA 1389/07, jak również uzasadnione jest potrzebą zagwarantowania przez osobę, która będzie kierować apteką odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu farmaceuty. Podmiotem jest pacjent, jego bezpieczeństwo oraz fakt, że apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego winna świadczyć usługi na najwyższym poziomie i zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom.

W tym celu ustawodawca wprowadził między innymi wymóg określony w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w tej sprawie nr S-RSIA-004-VII-2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. obowiązuje od dnia jego podjęcia tj. 06.06.2017 r.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-06-26 11:29:18
Zasady przynależności kierowników do OIA Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem art. 7a. pkt 4 Ustawy o izbach aptekarskich wprowadzonym przez Ustawę o zawodzie farmaceuty:Kierownik apteki, punktu aptec...
Więcej mdi-menu-right
2024-06-20 11:59:30
Dokumenty do opiniowania kandydata na kierownika apteki, DFS oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzen... UWAGA:1. Informujemy, że ze względów technicznych oraz konieczności przekazania otrzymanych dokumentów komisji opiniującej, wnioski o wydanie opinii dotyczącej ...
Więcej mdi-menu-right
2024-06-20 12:03:42
Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni Zalecamy kandydatom na kierownika skorzystanie z aplikacji, która pomaga poprawnie obliczyć posiadanie odpowiedniego stażu pracy zawodowej, aby pełnić funkcję k...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right