ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Zasady przynależności kierowników do OIA

Kategoria: KIEROWNICY
Data dodania: 2024-06-20

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem art. 7a. pkt 4 Ustawy o izbach aptekarskich wprowadzonym przez Ustawę o zawodzie farmaceuty:

Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący funkcję, o której mowa w art. 2 pkt 21a–21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.

W związku z powyższym oraz zgodnie z Uchwałą nr IX/24/2024 Naczelnej Rady Aptekarskiej, farmaceuta, który w dniu 12.06.2024 r. pełni funkcję kierownika apteki, punktu aptecznego, lub działu farmacji szpitalnej lub sprawuje funkcję Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej albo Osoby Wykwalifikowanej na terenie izby innej niż izba, której jest członkiem zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję, nie później niż do dnia 31.07.2024 r.

Szczegóły dotyczące wpisu do rejestru prowadzonego przez Śląską Okręgową Izbę Aptekarską znajdują się pod adresem https://www.katowice.oia.pl/news/show/8913.

 W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach (e-mail: katowice@oia.pl).

Z poważaniem
wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Paweł Sapiński

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-06-20 11:59:30
Dokumenty do opiniowania kandydata na kierownika apteki, DFS oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzen... UWAGA:1. Informujemy, że ze względów technicznych oraz konieczności przekazania otrzymanych dokumentów komisji opiniującej, wnioski o wydanie opinii dotyczącej ...
Więcej mdi-menu-right
2024-06-20 12:03:42
Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni Zalecamy kandydatom na kierownika skorzystanie z aplikacji, która pomaga poprawnie obliczyć posiadanie odpowiedniego stażu pracy zawodowej, aby pełnić funkcję k...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-23 09:09:05
Komunikat w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kierownika... Komunikat Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kiero...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right