ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Zmiana sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Kategoria: INFORMACJE
Data dodania: 2024-02-05

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001245 od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje uproszczony sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Oznacza to, że apteka jako realizator rozliczająca się bezpośrednio z NFZ nie raportuje realizacji zleceń raportem XML ZPOSP, ponieważ od 1 stycznia 2024 r. sprawozdanie refundacyjne generowane jest na podstawie przekazanych do systemu eZWM dokumentów realizacji zleceń i zleceń naprawy.

Generowane dotychczas komunikaty XML są zastąpione jednym komunikatem XML ZPOZW, którego pobranie będzie możliwe na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI na początku lutego 2024.

W załączeniu instrukcja zmiany sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Z poważaniem
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-02-28 15:42:22
Webinar: Farmaceutyczne aspekty stosowania kwasów omega-3 w leczeniu żywieniowym Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar z dr n. farm. Aleksandrą Gostyńska pt. "Farmaceutyczne aspekty stosowania kwasów omega-3 w lec...
Więcej mdi-menu-right
2024-02-27 14:51:27
Akademia ValueMED – Pacjent z raną w opiece farmaceutycznej Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnych szkoleniach, których formuła została opracowana specjalnie dla farmaceutów! Już 8 marca w Katowicach, w hotelu Marrio...
Więcej mdi-menu-right
2024-02-26 10:35:55
Webinar: Nowe obowiązki technika farmaceutycznego, kierownika i właściciela w świetle ustawy o niekt... Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów oraz chętnych techników farmaceutycznych na webinar pt. "Nowe obowiązki technika farmaceutycznego, kierownika i wła...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right