ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Zmiana sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Kategoria: INFORMACJE
Data dodania: 2024-02-05

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001245 od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje uproszczony sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Oznacza to, że apteka jako realizator rozliczająca się bezpośrednio z NFZ nie raportuje realizacji zleceń raportem XML ZPOSP, ponieważ od 1 stycznia 2024 r. sprawozdanie refundacyjne generowane jest na podstawie przekazanych do systemu eZWM dokumentów realizacji zleceń i zleceń naprawy.

Generowane dotychczas komunikaty XML są zastąpione jednym komunikatem XML ZPOZW, którego pobranie będzie możliwe na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI na początku lutego 2024.

W załączeniu instrukcja zmiany sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Z poważaniem
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-07-18 13:45:11
Komunikat Śląskiego OW NFZ dla aptek i punktów aptecznych, które przekazały komunikat LEK za okres 1... Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w przypadku przesłania na Portal Świadczeniodawcy komunikatu LEK za okres 13/20...
Więcej mdi-menu-right
2024-07-18 10:11:14
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 20 lipca 2024 r. wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000991/O/D20240991.pdf Now...
Więcej mdi-menu-right
2024-07-16 10:25:46
VIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB Hurtap oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zapraszają do udziału w VIII Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Bronisławowie, 21...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right