2010-02-10
Ustanowienie zastępcy kierownika i powierzenie zastępstwa.
Apteka nie może prowadzić swojej działalności, jeżeli kierownik jest nieobecny powyżej 30 dni i nie ustanowił swojego zastępcy. Każdy kierownik apteki powinien, zgodnie z zaleceniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, powierzyć zastępstwo na czas każdej swojej nieobecności w aptece.

W załączeniu zamieszczam kierownikom aptek dwa gotowce:

1 - Ustanowienie zastępcy jest koniecznością dla możliwości funkcjonowania apteki, jeżeli kierownik jest nieobecny powyżej 30 dni - szczegóły w załączniku. Brak takiego zastępcy obciąża zarówno właściciela funkcjonującej apteki jak i kierownika, który w przypadku swojej nieobecności powyżej 30 dni i braku zastępstwa powinien powiadomić inspekcję farmaceutyczną i izbę aptekarską. Zastępcą może zostać tylko farmaceuta posiadający uprawnienia do zostania kierownikiem.

2 - Powierzenie zastępstwa powinno mieć miejsce w każdej aptece, gdzie kierownik jest nieobecny (chociażby z uwagi na nieobecność na kolejnej zmianie). Konieczne jest pisemne ustalenie odpowiedzialności w aptece pod nieobecność kierownika. Zastępstwo można powierzyć każdemu farmaceucie, który posiada prawo wykonywania zawodu.

Zalecam dopełnienia tych formalności, gdyż już w kilku przypadkach kierownicy utracili kierownictwo apteki z uwagi na sytuacje mające miejsce w aptece pod ich nieobecność, gdy nikomu nie powierzyli zastępstwa czy też nie poinformowali inspekcji o nieobecności w aptece powyżej 30 dni bez ustanowienia zastępcy.


Prezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula


Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry