2021-03-11
Pytania i odpowiedzi (FAQ) do Śląskiej Izby Aptekarskiej ze stycznia 2021 r.

Zbiór wybranych pytań do Śląskiej Izby Aptekarskiej i odpowiedzi ze stycznia 2021 r., których udzielił Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Materiał został opracowany przez mgr farm. Agnieszkę Lipską.

Z poważaniem
Lech Wróblewski

FAQ 01/01/2021

Pytanie:

 • Mam receptę na ZK: lek torecan tabl- lekarz zaznaczył odpłatność R. Lek ma 2 odpłatności: 30 proc. - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach oraz R- nowotwory. Czy wobec tego receptę mam zrealizować wybierając ZK i 30 procent czy wybierając ryczałt - wtedy program kamsoft nie uwzględnia zniżki dla ZK?

Odpowiedź:

 • Taką receptę można zrealizować na R zdejmując uprawnienie ZK. Lekarz wskazał 2 niższy poziom odpłatności na recepcie R, który przysługuje tylko w wybranym wskazaniu refundacyjnym. Tak wystawiona recepta nie spełnia warunku realizacji zgodnie z art. 43 ustawy o świadczeniach a na podstawie rozp. ws. recept paragraf 8.2.5 możemy tylko zmieniać uprawnienia dodatkowe, a nie poziomy refundacji na korzystniejsze dla pacjenta: 5. Jeżeli na jednej recepcie wskazano więcej niż jeden kod uprawnienia dodatkowego pacjenta i każde z tych uprawnień może mieć zastosowanie do danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tej recepcie, taki produkt, środek lub wyrób wydaje się zgodnie z uprawnieniem dodatkowym wskazanym na recepcie, z którego wynika najniższa wysokość dopłaty pacjenta. Nie znam żadnej interpretacji/stanowiska MZ/NFZ w tej sprawie, która pozwala na korzystniejsze odstępstwa dla pacjenta.

FAQ 02/01/2021

Pytanie:

 • Pytanie dotyczące dawkowania przy lekach robionych: czy do dwóch ryczałtów maści musi być jakiekolwiek dawkowanie? Co z dawkowaniem 1x1?

Odpowiedź:

 • Tak. Obecnie jesteśmy w sytuacji, gdzie możemy realizować recepty wg. starego i nowego rozporządzenia – do 30 czerwca br. trwa okres przejściowy.

  Wg. starego rozp. § 10.1.4 możemy wydać 2 opakowania bez podania dawkowania. Niestety ostatnio niektóre kontrole NFZ podważają to i MZ poparło to stanowisko NFZ argumentując, że cytowany paragraf nie dotyczy leku recepturowego. Jako samorząd nie zgadzamy się z tym i podjęliśmy działania wyjaśniające. Czas pokaże jak sytuacja się zakończy.

  Nowe rozp. określa brak dawkowania w § 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

  4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

  a) przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
  b) leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania; czyli dla postaci innych niż do stosowania na skórę nie jest wymagane dawkowanie a dla leków stosowanych na skórę wymagane jest określenie częstotliwości stosowania.

  W nowym rozporządzeniu ws. recept określono sposób dawkowania - rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie (częstotliwość to dzień tj. doba, tydzień etc. nie mylić z czasem dawkowania, co skutkuje, że dawkowanie 3 x dziennie 1 tabl. jest poprawne i spełnia to określenie i nie musi być napisane 3 x dziennie 1 tabl. przez 30 dni – interpretację sposobu dawkowania MZ opisało w komunikacie, który jest dostępny na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej https://katowice.oia.pl/news/show/id/8626

FAQ 03/01/2021
 
Pytanie:

 • Czy zgodnie z prawem można wydać płyny do infuzji na receptę, czy niezbędny jest wniosek?

Odpowiedź:

 • Wszystko zależy do statusu rejestracyjnego danego produktu leczniczego. Jeśli dany EAN ma status LZ możemy wydać go jedynie na zapotrzebowanie.

FAQ 04/01/2021

Pytanie:

 • Czy szczepionki na covid podlegają raportowaniu do ZSMOPL? Jeżeli tak to w jaki sposób.

Odpowiedź:

 • Jeśli szczepionka przechodzi przez aptekę (fv) to raportujemy, jeśli nie (bo trafia do punktu szczepień bezpośrednio) wtedy nie raportujemy ani do ZSMOPL ani do Kowal'a. Więcej informacji na grupie Śląskiej Farmacji Szpitalnej prowadzonej na Messenger lub u pana dr. Piotra Kaczmarczyka.

FAQ 05/01/2021

Pytanie:

 • Zapytanie - ilość wydawanych kropli na podstawie e-recepty.

  W związku z różnicami interpretacyjnymi dotyczącymi leków w postaci kropli, z jakimi spotkałem się już kilkukrotnie w aptekach oraz niezdolnością farmaceutów do przedstawienia formalnych podstaw ich wykładni, proszę o informację, jaka ilość leku - i na podstawie jakich przepisów - może/powinna zostać wydana w poniższej sytuacji:

  Recepta:

  Juvit D3 krople doustne, roztw. (20000 j.m./ml)
  6 op. po 1 but. 10 ml
  D.S. 1 x 3 Kropli

  Odpłatność 100%
  Data wystawienia 14.01.2021 r.
  Data realizacji do 14.01.2022 r.

  Według informacji producenta 1 ml preparatu zawiera ok. 34 kropli. Oznacza to, że 1 opakowanie (nie uwzględniając nieuniknionych strat) wystarcza teoretycznie na 113 dni wg wskazanego dawkowania. Ponieważ recepta ma wystarczyć na 360 dni stosowania preparatu - ewidentnym błędem jest przepisana ilość 6 op. (6x113 > 360).

  Jednocześnie (moim zdaniem) - zgodnie z art. 96a ust 7a ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020 poz. 944) - mogą/powinny zostać wydane 4 opakowania preparatu, ponieważ 3 opakowania (3x113 = 339) nie wystarczają na 360 dni, a najmniejsze opakowanie tego preparatu to 10 ml. Uwzględniając zasadę, że jednorazowo można wydać ilość preparatu wystarczającą na 180 dni stosowania - powinienem otrzymać lek w 2 transzach po 2 opakowania (ponieważ jedno opakowanie nie wystarcza na 180 dni stosowania).

Odpowiedź:

 • W poniższym przypadku podstawą realizacji formalnej recepty (oprócz zagadnień związanych z opieką farmaceutyczną) jest art. 96a Pf i rozp. ws. recept.

  Z recepty wynika, że mamy 60ml x 34 krople/ml = 2040 kropli co wystarcza na 680 dni. Na 360 dni możemy wydać 1080 kropli tj. 31,76 ml tj. 3 opakowania.

  Uważam, że art. 96a p. 7a Pf nie ma tu zastosowania https://www.lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-96a/ - punkt dotyczy realizacji po 30 dniu …p. 1 a p. 2 ilości jaką można wydać jednorazowo – czyli jednorazowo możemy wydać 2 op., ale łącznie na receptę 3 op. na podstawie rozp. ws. recept (stare) § 10. 3. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. (nowe rozp. § 8.3).


FAQ 06/01/2021

Pytanie:

 • Płynna glukoza WW - zakaz handlu/podstawy prawne

  Serdecznie proszę o pomoc w odnalezieniu NUMERU DECYZJI GIF/WIF lub NUMERU PISMA/KOMUNIKATU na które można się powołać przy zgłaszaniu zwrotu płynnej glukozy WW.

Odpowiedź:


FAQ 07/01/2021

Pytanie:

 • Rp elektronicza. Wizyta pacjenta 20-05-2020 rp do realizacji 20-01-2021 i na dodatek rp roczna. Proszę o podpowiedź czy rp jest prawidłowo wypisana i czy realizujemy traktując jako roczną.

Odpowiedź:

 • W mailu brak recepty, więc nie wiem czy jest prawidłowo wystawiona. Jeśli e-rp. jest wystawiona 20 maja 2020 r. i jest zaznaczona jej realizacja do 20 maja 2021 r. tzn. że jest to recepta roczna. Jeśli jest podany termin realizacji od… (20-1-2020) to realizujemy ją od tej daty.


FAQ 08/01/2021

Pytanie:

 • Rp.: Teldipin 80mg + 5mg,
  3op. po 28tabl
  S: 1 x 1
  Odpłatność : 100%
  Uprawnienie: ZK

  Czy tak wypisaną e-receptę realizujemy na 100% czy z odpłatnością dla uprawnienia ZK?

Odpowiedź:

 • Literalnie zgodnie z § 8. 1.8.c rozp. ws. recept receptę można zrealizować na zniżkę. W mojej ocenie jednak jest to błąd systemowy ale do czasu komunikatu MZ, o którym wspominał pan mgr farm. Marian Witkowski na webinarze Śląskiej Izby Aptekarskiej nie mamy możliwości odmówić pacjentowi prawa do zniżki. Uwaga! 1 lutego br. ukazał się Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept https://katowice.oia.pl/news/show/id/8611, który wyjaśnia, że realizacja takich recept powinna odbywać się wyłącznie za pełną odpłatnością.
Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
24
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry