Apothecarius ebook Więcej
2017-04-13Piotr Brukiewicz
SIA do Prokuratury Rejonowej w Katowicach w sprawie podejrzenia nielegalnej dystrybucji perfum

Pismo Śląskiej Izby Aptekarskiej skierowane do Prokuratury Rejonowej w Katowicach dotyczące uzasadnionego podejrzenia prowadzenia nielegalnej dystrybucji perfum lub próby oszustwa poprzez przesyłanie do aptek ogólnodostępnych na terenie działania SIA niezamówionych przesyłek z perfumami lub ich podróbkami.

***

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15

Nasz znak: SIAKat-0109-2017
Katowice, 06.04.2017 r.

Prokuratura Rejonowa
Katowice Południe
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

dotyczy:
uzasadnionego podejrzenia prowadzenia nielegalnej dystrybucji perfum lub próby oszustwa poprzez przesyłanie do aptek ogólnodostępnych na terenie działania SIA niezamówionych przesyłek z perfumami lub ich podróbkami.

W związku ze zgłoszeniami aptek dotyczącymi dostarczania niezamówionych przesyłek z perfumami lub ich podróbkami, zwracamy się o podjęcie działań wyjaśniających w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że perfumy nie mogą być przedmiotem obrotu w aptece ogólnodostępnej.

Wskazujemy, że praktyki takie sprzeczne są z ustawą - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz.2142 ze zm.) w szczególności z art. 86 i nast. ustawy.

Ponadto, jak wynika z korespondencji mogą to być podróbki.

Nasze działanie ma umocowanie prawne w treści art. 7 i nast. ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz.1429 ze zm.)

Z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Piotr Brukiewicz


Załączniki:
- 14 zgłoszeń aptek


Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet