Apothecarius ebook Więcej
2017-07-19Piotr Brukiewicz
Skarga na utrudniony dostęp do leków Astellas Pharma Sp. z o.o.

W nawiązaniu do skargi farmaceutów na procedury oraz trudności w zapewnieniu dostępności leków, Śląska Izba Aptekarska skierowała pismo do Astellas Pharma Sp. z o.o. z prośbą o wyjaśnienie.

***

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15

Nasz znak: SIAKat-0215-2017
Katowice, 18 lipca 2017 r.


Astellas Pharma Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa

Dot.: skarg na procedury oraz trudności w zapewnieniu dostępności leków

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy mail farmaceuty skierowany do Państwa w sprawie problemów z zaopatrzeniem w leki ratujące zdrowie i życie pacjentów.

Problem ten znany jest Śląskiej Izbie Aptekarskiej nie tylko z tej skargi i występuje powszechnie. Państwa firma ogranicza i utrudnia dostęp do leków aptekom, w szczególności apteko niezależnym.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 p. 1, 6, 9, ust. 2 p. 11 oraz art. 29 ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U.2016.1496 z 19.09.2016 r.) zwracamy się o zmianę procedur i stosowanych ograniczeń w dostępie do leków przez Państwa dystrybuowanych tak, aby każda apteka i każdy polski pacjent miał gwarancję otrzymania leku na czas, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 23.12.2016 r. ze zm.).

Nie do przyjęcia jest dotychczasowa praktyka dyskryminowania aptek niezależnych i ich pacjentów w zakresie dostępności do leków, która jest wynikiem stosowanych przez Państwa procedur.

O sposobie załatwienia sprawy prosimy poinformować nas w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

Z poważaniem
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej


Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Główny Inspektor Farmaceutyczny
3. Federacja Pacjentów Polskich

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet