2019-04-11
Pilotażowy projekt opieki farmaceutycznej "Bliżej pacjenta"

Zaproszenie do udziału w projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej "Bliżej pacjenta" www.blizejpacjenta.pl realizowanym przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z naukowcami z I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz ekspertów z innych uczelni Medycznych.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie apteki z całej polski, do udziału w projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej "Bliżej pacjenta”. Jest to trzyetapowa interwencja farmaceuty w aptece, której efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków w migotaniu przedsionków. Projekt realizowany jest przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z naukowcami z I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz ekspertów z innych uczelni Medycznych. Metodologia badań została przygotowana przy współpracy z zespołem dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala Dziecięcego w Ottawie, składającego się z czterech najlepszych farmaceutów klinicznych z Kanady. W projekcie weźmie udział blisko tysiąc aptek z całej Polski wybranych zgodnie z metodą stratyfikacji i randomizacji.

(www.blizejpacjenta.pl).

Jakie korzyści daje farmaceucie udział w projekcie?
- wynagrodzenie dla farmaceutów, którzy konsekwentnie ukończą projekt zgodnie z procedurą badania
- prestiżowy certyfikat międzynarodowy za udział w projekcie
- wpisanie twojego imienia i nazwiska na sprawozdaniu dla naczelnej izby aptekarskiej, które będzie złożone przez nasz zespół na ręce Ministra Zdrowia
- bezpłatny trening raportowania działań niepożądanych
- otrzymanie bezpłatnego szkolnia na punkty twarde przygotowującego do projektu
- darmowa aplikacja mobilna Lekolepki dla waszych pacjentów
- darmowy system Dokumentacji Medycznej Pacjenta (DMP)
- darmowy system do prowadzenia opieki farmaceutycznej EM-PMR (web)
- darmowy system do wsparcia komunikacji z pacjentem OPFARMSoftNova
- zestaw piktogramów farmaceutycznych Lekolepki na czas trwania badania (Lekolepki to zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyborów Medycznych (URPL) wyrób medyczny klasy I)
- praca przy projekcie badawczym, posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej oraz organów regulacyjnych,
- wsparcie techniczne (8-16 codziennie)

W celu przystąpienia do projektu Bliżej Pacjenta proszę przestrzegać następującej procedury:
1. Wejdź na stronę www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl , zarejestruj się.
2. Następnie wydrukuj plik pdf z umową wzięcia udziału w projekcie Bliżej Pacjenta
(Uwaga! Apteka może uczestniczyć we wszystkich projektach opieki farmaceutycznej jednocześnie).
3. Podpisaną umowę, wyślij na adres:

Dr Piotr Merks
Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy
Wydział Farmaceutyczny
Katedra Technologii Postaci Leku
ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz

Uwaga!
Wszystkie projekty są oferowane bezpłatnie dla aptek, które zechcą w nich uczestniczyć.
Aptekom przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie usługi Bliżej Pacjenta.

Apteka, która chce zostać zakontraktowana do prowadzenia usługi Bliżej Pacjenta musi spełniać następujące wymagania prawne:

1. mieć zezwolenie na prowadzenie działalności
2. podać wymagane dane na temat działalności
3. zalogować się na stronie www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl i postępować zgodnie z procedurą
4. zarekomendować lub wytypować farmaceutę/ów do projektu
5. wydrukować kontrakt z swojego panelu, a następnie podpisać, załączyć skan i wysłać pocztą oryginał
6. apteka i farmaceuta muszą mieć podpisany kontrakt z zespołem badawczym
7. farmaceuta musi uzyskać certyfikowane uprawnienia do prowadzenia usługi po zdaniu testu on-line lub szkolenia face-to-face prowadzonego na uniwersytetach lub przez izby aptekarskie
8. natychmiast po podpisaniu kontraktu przesłać lub załączyć w panelu do zespołu kopię [wymienionego w punkcie 6] certyfikatu otrzymanego w porozumieniu uniwersytetem lub z izbą aptekarską
9. zdać test z raportowania działań niepożądanych, podpisać wymagane dokumenty i zachować je w swoim panelu oraz wysłać na wskazany adres pocztą
10. po zakończeniu kwalifikacji, zostanie przesłany do apteki zestaw startowy
11. wykonywać określone czynności zgodnie ze szkoleniem i procedurą, podczas gdy system komputerowy wyświetli odpowiedni komunikat przy zeskanowanym leku

W każdej chwili możesz się skontaktować z zespołem badawczym pisząc na emaila: pilotaz@pilotazopiekifarmacetycznej.pl

Z wyrazami szacunku,
Dr n. farm. Piotr Merks
Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
08
03.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry