Apothecarius ebook Więcej
2016-05-05Dorota Hapeta
Opłata za kopie akt - 2016-05-05
Opłata za kopie akt.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy oraz Regulaminu Organizacji i Trybu Urzędowania Sądów Aptekarskich informujemy, że za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii.
Dokładny termin: 2016-06-05
Autor: Dorota Hapeta
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet