ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Rozliczenie okresu edukacyjnego 2019-2023

Kategoria: INFORMACJE
Data dodania: 2023-10-11

Przypominamy o konieczności rozliczenia kolejnego okresu edukacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2023 r.

Informujemy, że w grudniu 2023 r. kończy się kolejny okres edukacyjny (2019-2023) czterem grupom farmaceutów:

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2018 r.

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2013 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,

- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2008 r. i nie przedłużali okresów edukacyjnych o 12 lub 24 miesiące.

- czwarty 5-letni
okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu przed 2004 r. i nie przedłużali okresów edukacyjnych o 12 lub 24 miesiące.

Ponadto zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2024 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres edukacyjny zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 2494: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494)

W celu rozliczenia okresu edukacyjnego 2019-2023, prosimy o:

1. skorzystanie z nowej opcji Strefy Farmaceuty na stronie www.katowice.oia.pl, która umożliwia elektroniczne rozliczenie okresu edukacyjnego, bez konieczności wypisywania do książeczki oraz przyjazdu do izby.

Instrukcja korzystania ze Strefy Farmaceuty dostępna jest na stronie: https://www.katowice.oia.pl/file/25095

lub

2. zgłoszenie się do izby osobiście lub przez osobę upoważnioną z wypełnioną książeczką szkoleń i zebranymi certyfikatami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi odbyte szkolenia (pracownicy izby tylko weryfikują wpisy, a nie wypełniają jej za Państwa). Proszę jednak nie zwlekać do ostatniego momentu z rozliczeniem punktów, gdyż może to się wiązać w oczekiwaniem w kolejce.

lub

3. wysłanie listem poleconym na adres izby wypełnionej karty ciągłego szkolenia wraz z oryginałami certyfikatów. Po zweryfikowaniu, rozliczona książeczka (wraz z nową - na kolejny okres edukacyjny) zostanie zwrotnie odesłana.

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią dotyczącą spełniania warunków możliwości pełnienia funkcji kierownika.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

- Lech Wróblewski - mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl, tel. 668 220 478;
- Dorota Hapeta - mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl, tel. 665 666 406.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Załączniki:

mdi-file-pdf-box Instrukcja STREFA FARMACEUTY [Pobierz]
mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-05-20 14:48:58
Szkolenie online: Czy farmaceuta ma wpływ na to jak prawidłowo leczyć ból? Adamed Expert ma przyjemność zaprosić wszystkich farmaceutów do udziału w szkoleniu „Czy farmaceuta ma wpływ na to jak leczyć ból?". Za udział w szkoleniu i zal...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-20 13:06:36
Warsztaty praktyczne: tabletka "dzień po" Zapraszamy na warsztaty praktyczne dotyczące usług farmaceutycznych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, czyli tzw. tabletki "dzień po", które odbędą się w dniac...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-17 16:25:18
Webinar: Trudne rozmowy w aptece - jak sobie skutecznie poradzić? Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar z mgr farm. Weroniką i Piotrem Skiba pt. "Trudne rozmowy w aptece - jak sobie skutecznie poradzi...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right