2014-04-01
WYPIS ze Śląskiej OIA

Farmaceutów WYPISUJĄCYCH się ze Śląskiej Izby Aptekarskiej proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przygotowanie odpowiednich dokumentów zgodnie z opisem.


Dz.U.Nr 136, poz. 856, Art. 15 pkt 1 i 4 i 6

Pkt 1. Okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisane na listę członków.

Pkt 4. Osobę wykonującą zawód farmaceuty na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania. Osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, wpisywana jest na listę członków izby wskazanej przez siebie.

Pkt 6. Osoby, które przestały wykonywać zawód farmaceuty, obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawiadomić o tym okręgową izbę aptekarską , a w razie ponownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu farmaceuty-najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili rozpoczęcia pracy.

Do wniosku o WYPIS z OIA Katowice prosimy dołączyć:

1. Oryginał Prawa Wykonywania Zawodu (w którym zostanie dokonany wypis);

2. Ksero "świadectwa pracy" potwierdzające zakończenie pracy na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry