Apothecarius ebook Więcej
2019-01-30Piotr Brukiewicz
Odpowiedzialność studentów farmacji odbywających 6-miesięczną praktykę w aptekach

Przypominamy, że w trakcie odbywania praktyki studenci/studentki nie są pracownikami apteki. Praktyka jest odbywana na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę, a Wydziałem Farmacji.

Z tego powodu kierowane do studentów żądania zapłaty za szkody wyrządzone w trakcie praktyki lub podobne sytuacje np. wykonywania pracy ponad program stażu, nie mają podstaw prawnych.

Aby mogła zaistnieć przesłanka żądania naprawienia szkody zgodnie z art. 415kc, podmiot prowadzący aptekę winien wykazać winę umyślną osoby powodującej szkodę np.: celowe zniszczenie utensyliów, surowców farmaceutycznych etc. Wynika z tego, że nieumyślne zniszczenia np. stłuczenie szklanego pojemnika w trakcie wykonywania leku recepturowego nie jest szkodą spowodowaną z winy umyślnej.

W razie wystąpienia takich sytuacji można skontaktować się ze Śląską Izbą Aptekarską w celu uzyskana pomocy (tel. 32-6089760, e-mail: katowice@oia.pl).

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
Krystian Szulc

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet