2018-09-19
Obowiązek wystawienia faktury

Z punktu widzenia przepisów skarbowych podatnik dokonujący dostawy nie ma prawa do odmowy wystawienia faktury. Do potwierdzenia dokonanej transakcji fakturą zobowiązuje podatnika art. 87 par. 1 Ordynacji podatkowej ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) oraz art. 106 b Ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U.2017 r. poz. 1221).

Odnosząc się do przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne, apteka nie może dokonywać sprzedaży produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu, jednakże nie ma prawa odmówić sprzedaży innemu uprawnionemu podmiotowi nie będącemu apteką.

Jeżeli sprzedaż została zrealizowana, fakturę na żądanie klienta należy bezwzględnie wystawić.

Uzasadnione podejrzenie, że ilość zamówionych preparatów sugeruje sprzedaż hurtową lub w celach pozamedycznych, upoważnia do odmowy sprzedaży.


Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz


Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
24
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry