2017-12-11
Najważniejsze zmiany podatkowe wchodzące w życie od 1.01.2018 r.

Zestawienie najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od 1.01.2018 r.

1.) Wynagrodzenia (Dz. U. z 15 września 2017 r. poz. 1747 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1747):

- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2018 roku 2.100,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wynosi w 2018 roku 13,70 zł.

2.) ZUS

- płacimy wszystkie składki na jedno konto bankowe, które powinniście już Państwo otrzymać pocztą z ZUS, jeżeli ktoś nie otrzymał informacji może zgłosić się do dowolnej placówki ZUS po numer swojego konta lub sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (w zakładce płatnik).

Od 01.01.2018 r. nie będą aktywne stare konta 51,52,53.

Składki płacimy w łącznej kwocie, ZUS rozdzieli kwoty zgodnie z deklaracjami DRA. Wspólnicy spółek osobowych mają odrębne konta bankowe.

http://www.nia.org.pl/2017/11/17/od-1-stycznia-2018-roku-jeden-przelew-do-zus/

3.) Podatek dochodowy CIT i PIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1):

- w obu ustawach zwiększono limit wartości środków trwałych umożliwiający jednorazową amortyzację z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł,
- również zakup części składowej lub peryferyjnej środka trwałego, o ile nie przekroczy wartości 10.000,00 zł będzie mógł być zaliczony jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

4.) Podatek VAT

Od 1.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do:

- prowadzenia rejestrów VAT w formie elektronicznej,

- przekazywania plików JPK.

Powyższy obowiązek wynika ze zmiany Ordynacji Podatkowej ustawą z dnia 10.09.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), która to zmiana wprowadziła kilka terminów do wdrożenia JPK – od 1.01.2018 r objęto tym  obowiązkiem mikroprzedsiębiorców.

http://www.nia.org.pl/2017/10/27/jednolity-plik-kontrolny-dla-potrzeb-vat/

Podsumowanie

W ustawach o CIT i PIT jest szereg zmian dotyczących między innymi zwolnień od podatku, ulgi rehabilitacyjnej, zmiany definicji źródła przychodów i następne. Zainteresowanych odsyłam do wymienionego Dziennika Ustaw. Opisałam zmiany dotyczące bezpośrednio osób prowadzących działalność gospodarczą.

Co do podatku VAT spodziewamy się zmian od 1.04.2018 r. Z zapowiedzi wynika, że wejdzie w życie tzw. podzielona płatność, zmienią się również zasady wystawiania faktur do paragonów, prawdopodobnie zlikwidowane zostaną kwartalne rozliczenia podatku VAT.

Informacje przekażemy Państwu, jak zapowiadane zmiany zostaną opublikowane, jako kolejne zmiany do ustaw podatkowych.

Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Dokładny termin: 2018-02-11
Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
27
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry