2019-07-19
Kasy rejestrujące - ciąg dalszy

Przypominamy o obowiązku dostosowania kas fiskalnych do nowych wymogów dotyczących przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT.

W obowiązującym do 1 maja br. rozporządzeniu MF podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych mieli obowiązek oznaczać literą A stawkę podstawową VAT, natomiast literom od B do G można było dowolnie przyporządkować pozostałe stawki.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie (od 1 maja br. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816) jednoznacznie przypisuje poszczególnym stawkom VAT opis literowy, i tak:
a) litera A stawka VAT 22% lub 23%
b) litera B stawka VAT 7% lub 8%
c) litera C stawka VAT 5 %
d) litera D stawka VAT 0%
e) litera E zwolnienie od podatku VAT
f) litery F i G dotyczą opodatkowania systemu VAT marża

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, należy dostosować użytkowane kasy do nowych wymogów do dnia 31 lipca 2019 r.
Podatnicy korzystający z oprogramowania firmy Kamsoft mogą samodzielnie dokonać tej zmiany. Opisuje ją instrukcja w zakładce "O systemie" na głównej planszy KS-APTEKI (zmiana kolejności stawek VAT).

W celu prawidłowego zaksięgowania raportów fiskalnych należy zmiany dokonać po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i po wydrukowaniu łącznego raportu fiskalnego za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia sprzedaży wg starego oznaczenia stawek. Po zakończeniu miesiąca drukujemy już tylko łączny raport fiskalny za pozostałe dni miesiąca. Jeżeli mamy tylko zmianę oznaczenia stawki zw, której to stawki w aptece nie stosujemy, to też mamy obowiązek dokonania zmiany.

W przypadku starych drukarek fiskalnych np. FP600B firmy Elzab, gdzie nie ma możliwości zmiany stawki zw na pole E (stawka zw trwale jest przypisana do pola G) tej zmiany się nie dokonuje. Takie drukarki mogą dalej być w użyciu.

Uwaga!
Każda zmiana w urządzeniu fiskalnym jest operacją, która musi zostać odnotowana. Dlatego konieczne jest zachowanie wydruku (wpięcie do książki serwisowej urządzenia fiskalnego) zmiany stawek VAT z drukarki fiskalnej.

W Sejmie trwają prace nad kolejnymi zmianami w ustawie od towarów i usług. Jedną z wprowadzanych zmian ma być dawno zapowiadana regulacja dotycząca wystawiania faktur do sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym.

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) wystawiać będzie można tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawierać będzie ten numer.

Przepis ma wejść w życie od 1 września 2019 r. Jak tylko zostanie opublikowany, spróbujemy opisać, czego tym razem wymaga od nas ustawodawca.


Z poważaniem

mgr Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
30
10.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry