2019-01-06
Bezpłatny e-book na temat dyrektywy fałszywkowej

Przekazujemy do wiadomości informację w sprawie bezpłatnego e-booka przegotowanego przez firmę Lideo SA na temat dyrektywy fałszywkowej, który dostępny jest na stronie https://www.lideo.tech/swal (pobranie wymaga rejestracji na stronie Lideo SA).

Pobierz bezpłatny e-book na temat dyrektywy fałszywkowej i dowiedz się krok po kroku jak właściwie weryfikować leki od 9.02.2019 r.

Od 9.02.2019 r. zacznie obowiązywać tzw. Dyrektywa Fałszywkowa. Tym samym między innymi apteki szpitalne, ogólnodostępne, hurtownie będą zobligowane do weryfikacji autentyczności pochodzenia leków przed ich podaniem lub wydaniem pacjentowi. Będzie to dotyczyć wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do użytku dla ludzi wydawanych na receptę (z nielicznymi wyjątkami) oraz niektórych produktów leczniczych OTC – Omeprazol w dwóch postaciach.

- Chcesz poznać regulacje prawne i zobowiązania jakie spoczywają na Twojej placówce w myśl unijnego rozporządzenia?
- Chcesz wiedzieć jak postępować na etapie całego procesu weryfikacji leków?
- Chcesz, aby Twoja codzienna praca, po wejściu w życie unijnej dyrektywy, była zautomatyzowana i odpowiadała wszelkim wymogom prawnym?

POBIERZ BEZPŁATNY E-BOOK NA TEMAT DYREKTYWY FAŁSZYWKOWEJ ->> https://www.lideo.tech/swal

Poradnik pt. „Dyrektywa Fałszywkowa. Wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia | szpitalnictwa”, powstał dzięki firmie Lideo S.A., dostawcy rozwiązań informatyczno-technologicznych na rynku medycznym - pod redakcją naukową dra Piotra Merksa i Zespołu Redakcyjnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z E-BOOK’A poznasz m.in.:
- Zakres i podmioty zobligowane do weryfikacji leków.
- Konsekwencje omijania Dyrektywy Fałszywkowej.
- Wytyczne w momencie wykrycia sfałszowania leku.
- Finansowanie wdrożenia odpowiedniego systemu IT.
- Zobowiązania w implementacji rozporządzenia do polskich szpitali i aptek.
- Korzyści z wdrożenia dyrektywy.
- Wytyczne regulacji prawnych w polskich warunkach szpitalnictwa.
- Procedury autentyfikacji, wycofania leków z aptek i wytyczne w momencie podania pacjentowi.
- System weryfikacji autentyczności leków.

E-BOOK dostępny jest tutaj ->> https://www.lideo.tech/swal

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
24
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry