2018-05-24
25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać RODO

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, określane angielskim skrótem „GDPR” (General Data Protection Regulation). RODO będzie stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Przepisy RODO będą miały istotny wpływ na przetwarzanie danych osobowych także w aptekach. Przypominamy, że przykładowo każda czynność związana z realizacją recept, począwszy od jej przyjęcia, poprzez realizację, a skończywszy na jej przechowywaniu, stanowi przetwarzanie danych osobowych.

Regulacje RODO istotnie wpłyną na przetwarzanie danych osobowych w aptekach, w tym celu Śląska Izba Aptekarska na swojej stronie internetowej utworzyła zakładkę RODO http://katowice.oia.pl/news/category/cat/239, w której zamieszcza bieżące informacje, opracowania oraz akty prawne dotyczące tego zagadnienia.

Zakładka składa się z dwóch części:
- Baza wiedzy, w której zamieszczamy podstawowe informacje nt. RODO,
- Instrukcje RODO w aptece, w której zamieszczamy m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące określonych obszarów RODO w aptece.

W tej części znajduje się odnośnik do pobrania materiałów przygotowanych NIA „Poradnik dla aptek - RODO W APTECE”

http://www.nia.org.pl/2018/05/24/rodo-w-twojej-aptece-poradnik-prawny-dotyczacy-stosowania-w-aptece-przepisow-rodo/

W odróżnieniu od obowiązujących do tej pory przepisów, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.) i rozporządzeń wykonawczych, RODO zrywa z wzorami konkretnych rozwiązań i pozostawia administratorom danych osobowych swobodę w zakresie stosowanych środków, mających na celu prawidłowe i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Artykuł 40 RODO upoważnia i zachęca zrzeszenia oraz inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów do tworzenia kodeksów postępowania, mających pomóc we właściwym stosowaniu RODO, których celem będzie doprecyzowanie pojęć znajdujących się w RODO i opracowanie konkretnych rozwiązań, adekwatnych dla danej branży. Gwarancją zgodności takiego kodeksu z RODO jest konieczność jego zatwierdzenia i zarejestrowania przez organ nadzorczy jakim obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który po wejściu w życie RODO zmieni nazwę na Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Taki Kodeks powinien zostać także opracowany przez środowisko aptekarskie. Pozwoli on Państwu w sposób prawidłowy stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w codziennym wykonywaniu zawodu.

Nie sposób w chwili obecnej opisać dokładnie wszystkie zasady i obowiązki wynikające z RODO. Powinien je w przyszłości określić nasz kodeks branżowy. Należy jednak stwierdzić, że każdy przetwarzający, tak we własnym jak i cudzym imieniu, dane osobowe Pacjentów, zobowiązany będzie czynić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosownie do rozmiaru swojej działalności i formy w jakiej prowadzi aptekę lub apteki (dla aptek szpitalnych zasady RODO określone są w przez podmioty lecznicze). Można jednak zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że aptekarze oraz przedsiębiorcy prowadzący apteki przestrzegający na co dzień zasad dotyczących tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta i prowadzący dotychczas w sposób rzetelny i zgodny z prawem ochronę danych osobowych w aptece „odnajdą się” w rzeczywistości RODO po dniu 25 maja 2018 r.

Informujemy, że firma Kamsoft opracowała i udostępniła system zarządzania dokumentacją bezpieczeństwa KS-BDO RODO, który pozwala przygotować oraz zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji m.in. w aptece http://www.kamsoft.pl/KS-BDO

Dziękujemy firmie Kamsoft za przeprowadzenie szkoleń, pomoc w opracowywaniu materiałów i udostępnienie opracowań dotyczących RODO.

O fakcie pojawienia się w zakładce RODO nowych informacji lub materiałów niezwłocznie będziemy Państwa informować.

Prosimy o przesyłanie uwag na temat udostępnionych materiałów i pytań związanych z RODO na adres katowice@oia.pl

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
15
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry