ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Sprawozdanie z obrad 06 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji w dniu 21 maja 2024 r.

Kategoria: Kadencja IX
Data dodania: 2024-06-06

1. Stwierdzenie obecności na posiedzeniu. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem obecności na posiedzeniu obecnych było 23/31 osób.

 

2. Spotkanie w siedzibie izby otworzyła Wiceprezes mgr Magdalena Niedbała.

Procedowanie porządku obrad i głosowania uchwał SIA przeprowadzono za pomocą aplikacji OIACloud. Na podstawie głosowania Wiceprezes Rady SIA stwierdziła prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadząca posiedzenie Pani Wiceprezes zaproponowała porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 

3. Opiniowanie kandydatur na stanowisko kierownika - opiniowanie automatyczne.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uproszczenia procedury opiniowania na Kierowników.

 

5. Opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad praktyką wakacyjną po III roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

6. Wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie w sprawie wydania opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki przez nabywcę mgra farmacji w związku z przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

 

7. Wniosek Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej o wskazanie farmaceuty, przedstawiciela ŚIA do zasiadania w Komisji Bioetycznej Akademii WSB.

 

8. Podjęcie uchwał o skreśleniu z rejestru dwóch członków SIA zalegających z opłaceniem składek powyżej 24 mies.

 

9. Wniosek mgr farm. o rozłożenie zaległych składek na raty.

 

10. Wniosek  mgr farm. o skreślenie z rejestru członków SIA wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu i dokumentem prawo wykonywana zawodu farmaceuty.

 

11. Podjęto tematy bieżące:

- Informacja o przygotowaniach do XXV Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach.

- Farmakobus - informacje bieżące z przebiegu akcji, wnioski i przemyślenia.

- Forumowa Terenowa Gra Rowerowa - Katowice, 19.05.2024 r. - podsumowanie wydarzenia.

- Wspólne wypracowanie (farmaceuci-lekarze) propozycji usprawnień komunikacyjnych w systemie P1.

- Wyjazdowe posiedzenie Rady SIA - Słopnice, 3-4.06.2024 r. - informacje organizacyjne.

-  IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w biegu przełajowym - Rogoźnik, 15.06.2024 r.

- Szkolenia CMKP dla farmaceutów - jakość szkoleń.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-05-24 13:48:30
Sprawozdanie z obrad 06 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji w dniu 23 ... 1. Na posiedzeniu obecnych było 8/11 członków Prezydium SIA. 2. Podjęto tematy stałe – opiniowanie kierowników, opiniowanie opiekuna 6-miesiecznej praktyk...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-24 13:33:10
Sprawozdanie z obrad 05 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji w dniu 9 kwietnia 20... 1. Stwierdzenie obecności na posiedzeniu. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem obecności na posiedzeniu obecnych było 28/31 osób. 2. Spotkanie w siedzibi...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-24 13:29:06
Sprawozdanie z obrad 05 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji w dniu 26 ... 1. Na posiedzeniu obecnych było 8/11 członków Prezydium SIA 2. Podjęto tematy stałe – opiniowanie kierowników, opiniowanie opiekuna 6-miesiecznej praktyki...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right