ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

VII Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Kategoria: Ogólna
Data dodania: 2024-01-12
Data wydarzenia: 2024-02-03 07:00
Zakończenie: 2024-02-03 19:30

Zapraszamy do udziału w VII Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 3 lutego 2024 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN ZAWODÓW:
3 lutego 2024 r.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna

PROGRAM:

3 lutego 2024 r. (sobota)

7.00-8.30 - odbiór numerów startowych w biurze zawodów
8.00-8.45 - oglądanie trasy
9.00 - rozpoczęcie zawodów
13.00 - zakończenie zawodów
13.00-14.00 - poczęstunek dla uczestników
14.00 - nagrodzenie zwycięzców
18.30 - impreza w Karczmie Ochodzita w Koniakowie (szczegóły uczestnictwa znajdują się poniżej)

ORGANIZATORZY:

HURTAP SA
Śląska Izba Aptekarska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci). Należy podać przynależność do Izby Aptekarskiej.
- Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
- Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
- Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest zgłoszenie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
- Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.
- Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
- Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach. Brak kasku ochronnego uprawnia organizatora zawodów do nie dopuszczenia uczestnika do startu.

OPŁATA:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

IMPREZA INTEGRACYJNA:
Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 130 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508. W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji - imiona i nazwiska (wszystkich osób)”. Dzieci do lat 6 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez link do formularza najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 roku do godziny 16:00. Po tym czasie lista zgłoszeń zostanie automatycznie zamknięta.
- Link do zapisów znajduje się pod adresem https://forms.gle/kGuY1WZHACi3rf4k6
- Przy dokonywaniu zgłoszenia w poszczególnych kategoriach należy podać:
kategoria farmaceuta – przynależność do Izby Aptekarskiej
kategoria pracownik branży farmaceutycznej – nazwa firmy farmaceutycznej

PRZEBIEG ZAWODÓW:
O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach:

Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat
Pracownicy branży farmaceutycznej - dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów
Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy
Puchar Rodzin – suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny
Kategoria OPEN – klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn.

NAGRODY:

W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary.

KATEGORIE WIEKOWE:
Dostępne na stronie http://www.hurtap.com.pl/aktualnosci/vii-puchar-polski-farmaceutow-w-narciarstwie-alpejskim-3-lutego-2024-r,news,9,438.php

Puchar rodzin:
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:
Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, zakwaterowania i kompleksu Złoty Groń, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlotygron.pl/, a także http://www.istebna.eu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Śląska Izba Aptekarska, tel. 668 220 318, e-mail: manka.krzysiek@gmail.com
Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl

Formularz zgłoszeniowy - https://forms.gle/kGuY1WZHACi3rf4k6

 

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-12-08 11:49:38
Spotkanie komisji Śląskiej Izby Aptekarskiej ds. informatyzacji i rozwoju - 14.12.2023 r. godz. 17.0... Serdecznie zapraszam farmaceutów ze Śląskiej Izby Aptekarskiej na spotkanie komisji ds. informatyzacji i rozwoju, które odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2023 ...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-06 12:42:47
Apel do Prezydenta RP o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej Drodzy Farmaceuci!17.12.2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę o zawodzie farmaceuty.Dzięki niej nasz zawód zdefiniowano w prawie jako nieza...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-07 15:20:12
Webinar: Prezentacja nowych władz Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar, na którym zaprezentują się nowe władze Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji tj. Prezes Rady dr n...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right