Sąd

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Krzysztof Grzesik

Zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Jolanta Dominek

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Paulina Bartos-Kogut
mgr farm. Ewa Cholewa
mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk
mgr farm. Sylwia Gros-Browarska
mgr farm. Bożena Jasińska
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Anna Kropka
mgr farm. Agnieszka Kubica
mgr farm. Konrad Kulak
mgr farm. Aleksandra Malinowska
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Monika Wróblewska
mgr farm. Bartosz Wyderka
dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz

Sekretarz Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr Dorota Hapeta
tel. 32-6089766
e-mal: hapeta.dorota@slaskaoia.pl

***

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego zostają wybrani przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Okręgowy Sąd Aptekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet