2015-01-07
XXXIX Posiedzenie Rady ŚIA VI Kadencji

Protokół z obrad 39 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 7 stycznia 2015 roku.

Katowice, dnia 07 stycznia 2015 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.22. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 38 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 16.12.2014r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Teresa Stychlok w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Stara” w 43-190 Mikołów, Rynek 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Bartoszek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „APTEKA CEF@RM 36,6” w 42-200 Rybnik, ul. Gliwicka 45/lok.06;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agnieszka Bacia w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 39;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aleksandra Wyględowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bezcenne Zdrowie” w 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 46;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Szymon Gaj w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Różami-Centrum Farmaceutyczne” w 47-400 Racibórz, ul. Ogrodowa 40;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Pokora w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 40-111 Katowice, ul. Ściegiennego 94;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewelina Uwijała w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 40-303 Katowice, ul. Gen. Le Ronda 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Klaudia Janicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 45-018 Opole, ul. Krakowska 31 lok. A, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Ziko Apteka Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Roos-Pilch w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Wagą” w 41-506 Chorzów, ul. Jurija Gagarina 35 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Marcina Pilch zam. Chorzów, Panią Katarzynę Roos-Pilch zam. Chorzów;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Małgorzata Nowak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Różami-Książęca-Centrum Farmaceutyczne” w 47-400 Racibórz, ul. Książęca 12 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Ewę Szwedo zam. Racibórz;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Smolik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 43-600 Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 11 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka „Zdrowit” Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13 – cd. sprawy;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach ustalono, że na terenie Województwa Śląskiego w dniu 07.01.2015r. działa 1530 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 11.

3c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Bartłomiej Chodań w hurtowni farmaceutycznej w Łaziska Górne, ul. Lasoki 1c w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez Farmatek Sp. z o.o. z siedzibą w 43-195 Mikołów, ul. 15 Grudnia 2;
Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. Bartłomiej Chodań nie był zaproszony na rozmowę z komisją opiniującą.

3d. Po dokonaniu analizy przesłanych wniosków, Rada SIA zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów następująco:
- o 12 mies. - pozytywnie jednogłośnie
- o 24 mies. - pozytywnie jednogłośnie skracając okres przedłużenia do 12 mies.
- w jednym przypadku pozytywnie jednogłośnie wyrażono zgodę na przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń o 24 mies.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Będzińskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2015., wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie decyzji w sprawie farmaceutów - kierowników, którzy nadal nie rozliczyli ostatniego okresu edukacyjnego. Rada SIA jednogłośnie zadecydowała o przekazaniu informacji do OROZ o kierownikach aptek, którzy do dnia dzisiejszego nie rozliczyli ostatniego okresu edukacyjnego.

4b. Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych i państwowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

5. Wolne głosy i wnioski.
- Rada SIA w uznaniu za długoletnią pracę ustaliła regulamin przyznawania pracownikom SIA nagród jubileuszowych w następujących wysokościach:
- za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia brutto
- za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia brutto
- za 30 lat pracy – 125% wynagrodzenia brutto
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Następnie, zgodnie z zatwierdzonym wcześniej regulaminem jednogłośnie przyznano nagrodę jubileuszową dla Pani Doroty Hapeta za 20 lat pracy w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

- Informacja o II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Firma Gedeon Richter – wyłączny partner konkursu zaprasza serdecznie wszystkich chętnych (doktorantów, których praca zawiera elementy farmaceutyczne) do wzięcia udziału w II edycji konkursu. Więcej danych na stronie partnera w zakładce „O konkursie” (http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/images/lider_dokumenty/Regulamin_Konkursu_LNF_II_Edycja.pdf)
Jeżeli ktoś może poinformować osoby spełniające te wymogi z góry dziękujemy!

- Zawody narciarskie SKIMILL CUP (30-31.01.2015r.-Szczyrk, konkurencje biegowe i zjazdowe) i XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim (6-7.02.2015r. – Karpacz, cd. spraw m.in. koszty przejazdu do Karpacza).
Miłą informacją jest fakt, jak podał przewodniczący obrad, iż impreza w Szczyrku nie będzie dla SIA kosztem za co słowa podziękowania dla pracy sekcji ekonomicznej. Z prognoz meteorologicznych wynika, że pogoda powinna tym razem dopisać. Dla osób biorących udział będzie opłacone wpisowe.
Karpacz – to kolejna impreza narciarska organizowania tydzień później niż SKIMILL CUP - istnieje szansa na transport z Izbą Krakowską, jednakże osoby zainteresowane udziałem powinny szybko skontaktować się z biurem SIA, aby to zorganizować. W planie mistrzostw w Karpaczu oprócz rywalizacji sportowej zagwarantowana jest także integracja, zabawa oraz miła atmosfera! Zapraszamy!

- Kolejnym wydarzeniem jest zaproszenie na VII Noworoczny Koncert Aptekarski w Krakowie 11 stycznia br. organizowany przez Krakowską Izbę Aptekarską. Koncert poprowadzi Jolanta Suder oraz Jacek Cygan. W programie w wyjątkowych aranżacjach wielkie przeboje takich artystów jak G.Verdi, L.Van Beethoven, Edith Piaf, Leonard Cohen, Andrea Bocelli.

- Do biura izby wpłynęły zawiadomienia o kolejnych terminach rozpraw w WSA Warszawie w związku ze skargą SIA na decyzję GIF utrzymującą postanowienia ŚWIF o odmowie wszczęcia postępowań administracyjnych z wniosku SIA w sprawie prowadzenia przez apteki programu lojalnościowego 60+ , który zdaniem SIA narusza art. 94a Pf. W planach kolejne rozprawy 8.1.2015 i 22.1.2015 r. w WSA.
 
- Przekazano informację o dorocznym spotkaniu środowisk medycznych naszego regionu przed Stajenką Betlejemską w Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek).

- Muzeum Medycyny i Farmacji WF SUM - zakup zabytkowych mebli aptecznych cd. sprawy
W dalszej części obrad kontynuowano propozycję udziału SIA w zakupie mebli do Muzeum Farmacji, którą wysunął Piotr Klima delegat SIA na zjeździe sprawozdawczym. Do udziału i zaangażowania w tworzeniu muzeum zachęcała także Pani prorektor ds. szkolenia podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
Stwierdzono, że cel jest szczytny i SIA będzie wspierała finansowo ten zakup (Skarbnik potwierdził gotowość, określając pewne pułapy finansowe tego przedsięwzięcia), jednakże sprawa na tyle jest przedwczesna, iż konieczne jest przedsięwzięcie pewnych kroków, by sprawę przeprowadzić zgodnie z zasadami finansowymi SIA. Rozważano także udział przedstawiciela Rady SIA w np. powołanej komisji, czy rady ds. rozwoju muzeum, ofiarowanie pomocy w szukaniu sponsorów na ten wydatek itd. W oczekiwaniu na rozwój sytuacji po stronie gospodarza (powołanie określonego ciała zarządczego, przedstawiciela, rozesłanie określonych pism i ustalenie procedur itd.) SIA będzie reagować w miarę potrzeb i czasu adekwatnie do sytuacji, rezerwując określone środki. Prezes SIA obiecał być na bieżąco w komunikacji z Panią prof. dr n. med. Krystyną Olczyk w tej sprawie, której wybitne umiejętności gospodarowania majątkiem i realizacja przeróżnych projektów są godne najwyższej pochwały.

- Spotkanie z SWIF - Prezes SIA poinformował o wystosowaniu zaproszenia do Pani dr Izabeli Majewskiej na spotkanie z Członkami Rady SIA, w celu omówienia spraw bieżących. Wcześniejszy termin nie jest dla Pani inspektor dogodny. Sprawa będzie kontynuowana.

- Realizując jeden z wniosków zjazdowych Prezes SIA przekazał, iż w poniedziałek w godzinach popołudniowch odbyło się w Warszawie spotkanie na temat dalszego projektowania opieki farmaceutycznej refundowanej. Jak zrelacjonował mgr Grzegorz Zagórny na tym roboczym spotkaniu wytyczono dwa kierunki by stworzyć projekt, który pozwoli otrzymać rozwiązanie problemu lekowego, roboczo nazwanego długoterminową opieką geriatryczną.
Zdaniem uczestników spotkania wydaje się, iż to bardzo dobry czas, by zaprezentować założenia projektu do akceptacji Ministerstwu Zdrowia pokazując, po wstępnym pilotażu, iż nie będzie to do udźwignięcia przez płatnika. Trzeba też przy okazji prac nad projektem wskazać ministerstwu skąd zarezerwować środki finansujące tą usługę oraz pamiętając, iż nie mogą one być wykraczające o to, co pozostaje w systemie. W harmonogramie pracy wytyczono okres dwóch tygodni, by te założenia stworzyć.
Rozważania także opierają się o projekt teleinformatyczny wykorzystywania telemedycyny. Dodając Prezes SIA wspomniał, iż ważnym punktem pracy będzie wybranie operatora informatycznego, lecz wcześniej bardzo ważną kwestią będzie zadbanie o otoczenie prawne, w którym ma pracować operator tej usługi. W okresie startowym na pewno będzie określony limit na tą usługę na aptekę oraz podkreślono, iż nie będzie to odbywało się na zasadach konkursu (ofert).

Mgr Krzysztof Grzesik zapytał czy nie wiąże się to z dzieleniem aptek na lepsze i gorsze tzn. te, które prowadzą usługę i te które jej nie mają. Mgr Zagórny wyjaśnił uspokajając, iż odbywać się to będzie na zasadzie oświadczenia woli - nie będzie to obowiązek. Opieka będzie oparta o ciągłą analizę potrzeb pacjenta i konsumpcji leków rezerwując na to większą uwagę ze strony apteki, która będzie to monitorować na zasadzie ankiet, zbierania wywiadów, sporządzania analiz farmakoterapii pacjenta itd. Program opieki długoterminowej osób starszych jest ze wszech miar zasadny ekonomicznie. Populacja cały czas przyrasta pochłaniając ogromne ilości leków oraz środków na ten cel przeznaczonych. Natomiast z drugiej strony to grupa, gdzie zdarza się najwięcej polipragmazji, nad którą farmaceuta mógłby zapanować oraz grupa, gdzie zdarza się ogromnie dużo ilościowo marnowania leków.
Zasadne jest stworzenie warunków ilościowych limitów, które określa ile osób może być objętych w aptece tą usługą. Z jednej strony ma to wydźwięk ekonomiczny pozwalający to finansować ze strony ministerstwa, zaś z drugiej nie może stwarzać rozważanej sytuacji nadużycia finansowego ze strony aptek. Będzie podana np. maksymalna liczba pacjentów objęta tym programem wg. projektu brytyjskiego, by nie powtórzyły się też wcześniejsze doświadczenia z prowadzeniem programu opieki w aptekach przez wiodącą hurtownię farmaceutyczną.
Dyskusja była długa i merytoryczna w gronie Członów Rady SIA. Dotykano także sprawy miejsca w aptece, gdzie ta usługa mogłaby się odbywać. Rozważano różne warianty przestrzenne. Jak wspomniał Prezes SIA w książce doc. Agnieszki Skowron problem ten jest opisany, by stworzyć optymalne warunki do rozmowy intymnej z pacjentem. Mgr Zagórny stwierdził, iż pomysł wpuszczania pacjentów do pokoju kierownika do części tzw. czystej nie jest dobrym środkiem. Pewnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie pokoju szkoleniowego. Wiele rożnych wariantów rozpatrywano, starając się wstępnie rozwiać obawę związaną z poznawaniem założeń tej propozycji. Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec przestrzegła przed pomieszaniem doradztwa pacjentowi z opieką farmaceutyczną refundowaną, by to wyraźnie określić, by nie było to spłycane i robione na szybko z braku czasu.

- Prezes SIA zaprezentował otrzymane niedawno stanowisko Prezesa URPL Grzegorza Cessaka, który informuje, iż w wykazie nie jest umieszczana informacja o występowaniu w wykazie A z braku enumeratywnego wyszczególnienia w ustawie konieczności zawierania takiej treści. Nadmienił jednak, iż interesuje go taki zapis w prawie farmaceutycznym, który by był dołączany do tworzonego wykazu leków przez URPL. Dalsza korespondencja będzie wystosowywana z załączeniem stanowiska Prezesa URPL.

- Na piątek 9 stycznia 2015 r. SIA otrzymała zaproszenie z Wydziału Farmaceutycznego na posiedzenie rady programowej w dziekanacie w tematyce propozycji zmiany modelu kształcenia farmaceutów z zakresu przedmiotów podstawowych na kierunku farmacja. Prośba o nadsyłanie w trybie pilnym sugestii w tej sprawie.

- Pan mecenas Krystian Szulc w paru słowach opisał niedawną inaugurację Karty Dużej Rodziny – podpisana już jako projekt przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z pewnością ta karta zostanie wykorzystana medialnie. Poleca wystosować stanowisko w tej sprawie, by przebiegało to w granicach prawa odnośnie reklamy aptek i innych placówek medycznych. Nie jest dozwolona informacja o propozycji reklamowania warunków handlowych na stronach, materiałach itd., która nie jest prawie umocowana. Możliwa jest jak najszersza pomoc osobom potrzebującym, objętym tą kartą, ale nie wolno reklamować aptek i innych placówek. Na przyszły tydzień będzie stanowisko prawne przygotowane i zaprezentowane członkom do akceptacji.

6. 39 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 07.01.2015r. zakończono ok. godz. 11.30.

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek

Dokładny termin: 2015-01-07
Autor: Jan Stasiczek
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry