2015-04-15
XLII Posiedzenie Rady ŚIA VI Kadencji

Protokół z obrad 42 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

Katowice, dnia 15 kwiecień 2015 roku.

Protokół z obrad 42 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez mgr farm. Jakuba Wilczok poprawka dotycząca wypowiedzi Prezesa Piotra Brukiewicz w sprawie zachowania mgr farm Jakuba Wilczok w biurze izby. Rada SIA proponowaną zmianę do protokołu przyjęta jednogłośnie jako zdanie odrębne, które będzie zamieszczone pod protokołem. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z 41 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 03.03.2015r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Kinga, Karolina Gibas VI/011/15 Daria, Anna Helbin VI/012/15 Aleksandra, Marcelina Jewak VI/013/15 Patryk, Michał Kaczmarek VI/014/15 Edyta, Agnieszka Kiciak VI/015/15 Marzena, Maria Koczur VI/016/15 Klaudia, Karolina Korusiewicz VI/017/15 Katarzyna Macoń VI/018/15 Łukasz, Michał Nowacki VI/019/15 Magdalena, Maria Okulińska VI/020/15 Tomasz, Krzysztof Patrzałek VI/021/15 Milena, Weronika Pluta VI/022/15 Agnieszka, Anna Rybińska VI/023/15 Joanna, Janina Waligóra VI/024/15 Anna, Barbara Wójcik VI/025/15 Anna, Patrycja Gryboś VI/026/15 Martyna, Inga Chowaniec VI/027/15 Dagmara, Iwona Góralska VI/028/15 Monika, Maria Cieśla VI/029/15 Joanna, Dorota Zaława VI/030/15 Magdalena, Anna Matejczyk VI/031/15 Dorota, Magdalena Lubszczyk VI/032/15 Mariola Kolińska VI/033/15 Ewa, Katarzyna Waluga VI/034/15 Sara, Teresa Mrzyk VI/035/15 Joanna, Jadwiga Tylko VI/036/15 Agata, Agnieszka Tokaj VI/037/15 Patrycja, Izabela Torebko VI/038/15 Hanna, Maria Libera VI/039/15 Marta, Maria Coronello VI/040/15 Anna Morys VI/041/15 Katarzyna Morys VI/042/15 Agata, Barbara Zuch VI/043/15 Agnieszka, Magdalena Franke VI/044/15 Magdalena, Justyna Polak VI/045/15 Anna, Katarzyna Nycz VI/046/15 Katarzyna, Maria Bock VI/047/15 Joanna, Magdalena Mordal VI/048/15 Magdalena, Grażyna Kupny VI/049/15 Mariola, Katarzyna Zemła VI/050/15 Katarzyna Kondek VI/051/15 Anna, Monika Nowakowska VI/052/15 Katarzyna, Marta Figura VI/053/15 Angelika, Barbara Urzeniczok VI/054/15Martyna, Agnieszka Szwalska VI/055/15 Anna Zalewska VI/056/15 Justyna, Marta Dąbrowska VI/057/15 Magdalena Rachwalska VI/058/15 Marietta, Anna Pociecha VI/059/15 Edyta, Izabela Grochowska VI/060/15 Katarzyna, Magdalena Grzesiuk VI/061/15 Adam, Jerzy Habrajski VI/062/15 Paweł, Jan Pękacz VI/063/15 Piotr, Paweł Król VI/064/15 Adam, Stanisław Oberski VI/065/15 Mariusz, Ryszard Mogielnicki VI/066/15 Marcin, Mateusz Kamycki VI/067/15 Paweł Kowalski VI/068/15 Marek, Paweł Mystek VI/069/15 Łukasz, Jan Jaromin VI/070/15 Paweł, Tomasz Steuer VI/071/15 Bartosz, Piotr Warwas VI/072/15 Anna, Alina Litwin VI/073/15 Barbara, Małgorzata Murias VI/074/15 Anna, Elżbieta Sikora VI/075/15 Magdalena, Joanna Będkowska VI/076/15 Natalia, Anna Buchalik VI/077/15 Martyna, Małgorzata Szolc VI/078/15 Marcin, Tadeusz Włoch VI/079/15

Przed przystąpieniem do opiniowania Rada SIA wysłuchała opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego dotyczącej wydania opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki ... w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy, utrzymującym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach. W związku z tym, że sprawa jest delikatna i wymaga szerszej analizy Rada SIA zaprosiła na posiedzenie ww. osoby. W trakcie dyskusji Rada zapoznała się z wersją wydarzeń przedstawianą przez farmaceutkę. Mimo dobrych chęci, próby tłumaczenia motywów działania nie przekonały członków Rady, która jednogłośnie zdecydowała, że farmaceutka nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki.

4. Następnie zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Natalia Czmajduch w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pawłowicka” w 43-251 Pawłowice, ul. Ludowego Wojska Polskiego 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Małgorzata Kremzer w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dr. Optima” w 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 61;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Betka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Radosna” w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 13;

- mgr farm. Mirosław Wosiek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Panaceum” w 44-100 Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Gabriela Urbańczyk-Jarecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka za Grosze” w 44-194 Knurów, ul. 1 Maja 70;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie wraz z uchwałą została przekazana do inspektoratu informacja, że Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Apteka za Grosze” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

- mgr farm. Magdalena Zielecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 44-100 Gliwice, ul. Łabędzka 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Paweł Wontek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przy Muzeum” w 42-500 Będzin, ul. Partyzantów 8a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Zielińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Mariańska” w 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Bianka Maladyn-Szczyrba w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum Kościelna 1” w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Kościelna 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
 
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Beata Mikołajczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 44-244 Żory, ul. Bankowa 6 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Czwarta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3 - cd. sprawy;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 15.04.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działają 1543 apteki ogólnodostępne. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w 44-244 Żory, ul. Bankowa 6.

- mgr farm. Monika Jaśtal w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Remedium II” w 42-580 Wojkowice, ul. PCK 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Lidię Sitko zam. Wojkowice;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Justyna Tomczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Magiczna” w 44-122 Gliwice, ul. Czajki 5 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Management Company Spółka Akcyjna z siedzibą w 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Gajerska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Paruszowiec” w 42-200 Rybnik, ul. Mikołowska 65/67 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez MM Gajerscy Spółka Jawna z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maria Brachman w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Różami-Markowice-Centrum Farmaceutyczne” w 47-400 Racibórz, ul. Gliwicka 21B w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Ewę Szwedo zam. Racibórz;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Renata Dusza w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bezcenne Zdrowie” w 43-600 Jaworzno, ul. Wojciecha Bogusławskiego 7 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Marcina Machalskiego zam. Sosnowiec, Pana Damiana Wróbel zam. Ruda Śląska;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Piotr Kidziński w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka ISOFARM” w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 115 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez ISOFARM Sp. z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Rada SIA odstąpiła od opiniowania wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Isofarm” w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 115, w związku z opiniowaniem tej części wniosku zgodnie z właściwością przez Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską.

4c. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy, utrzymującym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach - cd. sprawy;

Ostatecznie Rada SIA jednogłośnie uchwaliła, że mgr farm. ... nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki na stanowisku kierownika w aptece ogólnodostępnej ..., o której mowa w art. 99 ust. 4a prawa farmaceutycznego.
Stanowisko Rady SIA nie jest ostateczne i w przypadku zmiany okoliczności podniesionych w uzasadnieniu może ulec zmianie.

4d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę - opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek UJCM w Krakowie. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Szymonowi Sajdak- Apteka „Przy Almedzie” w 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 25;

4e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawczyni mgr farm. ... bezzwrotnej zapomogi finansowej ... Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

5b. Opieka farmaceutyczna refundowana - podjęcie uchwały zatwierdzającej dalsze koszty.
Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie poniesienia wydatków w kwocie ... zł jako wynagrodzenie za sporządzenie projektu refundowanej opieki farmaceutycznej, który będzie podstawą do opracowania zmian legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie opieki farmaceutycznej do aptek.

5d. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych i branżowych.
Członkowie Rady SIA w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień:
Medale im. Edmunda Baranowskiego przyznano mgr farm. Aleksandrze Szymura, mgr farm. Markowi Lysko.
Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej otrzymali: prof. Stanisław Boryczka, dr hab. Krystyna Olczyk, dr Beata Libera-Małecka, mgr farm. Barbara Jękot, mgr farm. Piotr Bohater, mgr farm. Piotr Łukasiński, mec. Krystian Szulc, mgr inż. Lech Wróblewski, mgr Krzysztof Mańka, mgr Beata Konieczny, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, lek. med. Mariusz Smolik. Śląski Aptekarz Roku 2015: mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek, mgr farm. Karolina Szczepanik, dr farm. Mikołaj Konstanty, mgr farm. Paweł Krawczyk.
Ponadto, również w głosowaniu tajnym, członkowie Rady SIA zdecydowali o wystąpieniu
do Naczelnej Izby Aptekarskiej o nadanie następujących wyróżnień i odznaczeń: tytułu „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”: mgr inż. Ewie Kłoda, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: mgr farm. Danieli Cwała-Olszewska, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: mgr Dorocie Hapeta.
Wszystkie wnioskowane osoby wyróżniają się działalnością na rzecz Śląskiej Izby Aptekarskiej i samorządu aptekarskiego.
Następnie Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych i państwowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

5e. Sprawy pracownicze - zmiana warunków zatrudnienia.
W celu prawidłowej organizacji pracy w biurze, w związku ze znacznym wzrostem prowadzonych przez Panią Dorotę Hapeta spraw w ostatnim okresie czasu, Rada SIA jednogłośnie postanowiła, że od dnia 1 maja 2015r. następuje zmiana warunków pracy w zakresie wymiaru czasu pracy oraz płacy dla pracownika biura pani Doroty Hapeta ...
Głosowano również nad objęciem umową ubezpieczenia grupowego pracowników biura Śląskiej Izby Aptekarskiej wg polisy ... pracownika - Panią Beatę Konieczny. Uchwała została podjęta jednogłośnie pozytywnie.

5f. Składki członkowskie - spotkanie z mgr farm., pracownikami ŚLWIF.
Trójka przybyłych na spotkanie członków SIA - pracowników WIF oczekiwała odpowiedzi na wnioski przedłożone na poprzednim spotkaniu w ŚIA.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że zapisy ustawowe dotyczące samorządu odnoszą się do innych czasów i sposób naliczania składek był ustalony, kiedy nie było m.in. wyroku NSA nakazującego wyrównanie składek.
W związku z rozpoczętą dyskusją i projektem zmian ustawy o izbach aptekarskich wynika, że sprawą wysokości składek będzie zajmować się Krajowy Zjazd Delegatów i NRA nowej kadencji. Przy ustalaniu jakichkolwiek zmian związanych z płaceniem składek pod uwagę należy wziąć także farmaceutów pracujących w NFZ, a zapisy ustawy należy dostosować prawo do obecnych realiów, ustalonych przez wyrok sądu.
Zmiany ad hoc w sposobie naliczania składek dla jednej grupy spowodują pojawienie się kolejnych grup farmaceutów, którzy będą chcieli płacić inną kwotę niż ustalona obecnie. Generalną zasadą obowiązku płacenia składki jest fakt wykonywania zawodu farmaceuty niezależnie od miejsca jego wykonywania i wymiaru czasowego.
SIA przekonana jest, że obecny sposób naliczania składek jest poprawny i zgodny z prawem oraz zgodny z wyrokiem SN.
Zaproszeni zakładali, że nie korzystają w pełni z przywilejów przynależności do Izby, co ma być argumentem do obniżenia składki.
Mec. Krystian Szulc wyjaśnił zaproszonym, dlaczego rekomenduje Radzie utrzymanie składek w jednakowej, niewygórowanej wysokości dla wszystkich członków. Zwrócił również uwagę na możliwość podjęcia zatrudnienia w aptece bezpośrednio po zakończeniu pracy w inspekcji, bez konieczności odbywania przeszkolenia, za które musi sam zapłacić. Takiej możliwości nie mają farmaceuci zatrudnieni przez dłuższy czas poza aptekami, gdyż muszą odbyć przeszkolenie uzupełniające.
Rada zaproponowała wsparcie (przez przesłanie opinii) w działaniach na szczeblu Naczelnej Izby Aptekarskiej, mających na celu zmianę wysokości składki i rezygnacji z pobierania od izb okręgowych ryczałtu za każdego członka. Rada jednogłośnie zdecydowała o utrzymaniu składek na obecnym poziomie.

5g. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia - informacja dla Członków Rady SIA.
Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. ... karą upomnienia za niewłaściwą organizację pracy w aptece, poprzez dopuszczenie do nieobecności w dniu ... magistra farmacji w godzinach jej czynności, co narusza art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz poprzez dopuszczenie do nieprawidłowości w przechowywaniu leków, a także prowadzenie apteki bez funkcjonującej receptury, co stanowi naruszenie art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA.

5h. Obowiązek wdrażania do aptek systemu HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Z informacji otrzymanych od aptek z naszego regionu (Dąbrowa Górnicza), SANEPID podczas kontroli aptek wymaga wprowadzenia systemu HACCP. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że wystąpił z pismem o spotkanie Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu wyjaśnienia formy prowadzenia dokumentacji systemu HACCP. Z informacji telefonicznej wynika, że SANEPID wymaga uproszczonej wersji systemu w aptekach. W rozmowach będziemy dążyć do ustalenia czy wprowadzać system i w jakiej formie ewentualnie należy napisać dokumentację by była akceptowana przez SANEPID. Następnie SIA przygotuje szablon do wprowadzenia w aptekach, który zostanie opublikowany na stronie WWW Izby.

5i. Korespondencja NIA w sprawie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów zawieranych przez firmę ePRUF z aptekami ogólnodostępnymi na realizację czynności ubezpieczeniowych. NIA wystąpił do szefa nadzoru finansowego o wszczęcie postępowania i wyjaśnienie, czy system ePRUF jest zgodny z prawem ubezpieczeniowym. Firma ePRUF do dzisiaj nie przysłała stanowiska na piśmie, lecz w rozmowie poinformowała o braku konfliktu systemu z wymienioną ustawą. Inspekcja farmaceutyczna nie kwestionuje działania systemu ePRUF.

5j. II Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna - Bydgoszcz 14.04.2015 roku. SIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz wraz z mgr Andrzejem Bednarzem i mgr Grzegorzem Zagórnym. Na konferencji nie pojawił się żaden z posłów członków komisji zdrowia. Tematem spotkania była rola aptek i farmaceutów w polityce zdrowotnej państwa, a prelegentami oprócz pani minister Ulz - GIF, byli mgr Marek Tomków oraz mgr Michał Byliniak. Rozmawiano na temat opieki farmaceutycznej oraz o problemach aptek szpitalnych.

5k. Prośba o pomoc w dystrybucji informacji o II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IT w zdrowiu. Polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej”, która odbędzie się w dniach 13-14 maja br. w Gliwicach. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na pomoc w dystrybucji informacji.

5l. VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach - wstępne informacje. NIA przysłała uchwały organizacyjne dotyczące krajowego zjazdu aptekarzy (KZA). W związku z ilością członków SIA klucz wyborczy jest następujący: 1 delegat na zjazd okręgowy będzie przypadał na 25 członków izby, natomiast na KZA, który odbędzie się 29-30 stycznia 2016 r. 1 delegat będzie przypadał na 100 członków izby.

6. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie Prezes SIA przekazał bieżące informacje nt. ankiety NIA pt. „Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta”, odrzucenia przez sejm propozycji zmian w poselskim projekcie nowelizacji ustawy - prawo farmaceutyczne. Podziękował również za przygotowanie konferencji, która odbyła się w Rudach.
Jednogłośnie zaakceptowano także propozycję objęcia patronatem przez Śląską Izbę Aptekarską planowanego wydarzenia „Zdrowie Kobiety - Konferencja Prozdrowotna”. Oficjalne pismo w tej sprawie wpłynie niebawem do biura izby.

7. 42 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 15 kwietnia 2015 r. zakończono ok. godz. 13.00

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2015-04-15
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry