Apothecarius ebook Więcej
2017-06-06Michał Rzepczyk
Protokół z XIX Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 19 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 czerwca 2017 r.

Katowice, 6.06.2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 18 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 9.05.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Grzegorz Skrzypczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Super-Pharm” w 41-800 Zabrze, Pl. Teatralny 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Ślizankiewicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. "Górnicza" w 43-600 Jaworzno, ul. Gwarków 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Urszula Bulanowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bracka” w 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marek Reimann w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum Zdrowia” w 40-709 Katowice, ul. Panewnicka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Renata Kańtoch w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Natura” w 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 35;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aneta Szuster w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Hrabia-Kocińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 44;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Kupczak-Latacz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum Kościelna 1” w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Kościelna 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Monika Kamińska-Siewiorek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Orłem-Na Sokoła” w 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 19;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Magdalena Czech w hurtowni farmaceutycznej ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. w 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Daria Wierczenko w hurtowni farmaceutycznej Farmbud Sp. z o.o. w 43-100 Tychy, ul. Murarska 28;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
    
3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Krzysztof Rezner w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pod Lwem” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 94A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka „Pod Lwem” Ryszard Rezner Sp. z o.o. z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Anna Jędrszczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Super-Pharm Apteka” w 41-800 Zabrze, Plac Teatralny 12, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. nie była zaproszona na rozmowę z komisją opiniującą. Wniosek opiniowano w związku ze zmianą lokalizacji apteki.

- mgr farm. Marta Wąsowicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Agafarmax” w 43-603 Jaworzno, ul. Tysiąclecia 3, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Agafarmax Agnieszka Smok-Wilisowska z siedzibą w 40-055 Katowice, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14V/2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6a, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę CITO Sp. z o.o. z siedzibą w 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 51;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.
Ze względu na położenie apteki poza terenem działania SIA, wniosek o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej rozpatrywany będzie w OIA w Częstochowie.

- mgr farm. Barbara Kulpińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 41-506 Chorzów, ul. Graniczna 88, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Brzezina Sp. J. z siedzibą w 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 29;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.
Mgr farm. Barbara Kulpińska nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 2013 r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

- mgr farm. Paweł Wontek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Rogu” w 41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 21, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Wontek S.J. z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Partyzantów 8a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.
Mgr farm. Paweł Wontek nie był zapraszany na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 2015 r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

- mgr farm. Tomasz Płonka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 19, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę BWK-FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 229 B;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.
Mgr farm. Tomasz Płonka nie był zapraszany na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 05/2017 r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

3e. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Nova Sieciowa” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Okrężna 19, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Farmacja i My E. Siwy-Kamińska spółka jawna z siedzibą w 41-506 Chorzów, ul. Ks. J. Czempiela 8;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- „Pod Różami-Wojska Polskiego” Centrum Farmaceutyczne w 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 15/11, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Malaya Sp. z o.o. z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18/6;
Rada SIA większością głosów, przy jednym głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.
Jednocześnie zwrócono uwagę, że jest to 10 apteka tego przedsiębiorcy na terenie miasta Raciborza, gdzie ogólna liczba aptek w tym mieście wynosi 24.

- „Apteka Super Nowa” w 41-922 Radzionków, ul. Szymały 1a, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MEDIX Sp. z o.o. z siedzibą w 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 13a;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- „MARPHARM” w 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 12A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MARPHARM Sp. z o.o. z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Podskarpie 44;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- „Apteka Dobrych Rad” w 42-582 Rogoźnik, ul. Kościuszki 220B, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Primus-Farm Frączek & Wypiór Sp. J. z siedzibą w 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 12;
Rada SIA większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.
Jednocześnie Rada SIA negatywnie oceniła zaproponowaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Apteka Dobrych Rad” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki.
Art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2012 r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek (Dz.U. 2016 poz.1496), co uzasadnia negatywne stanowisko Rady SIA w tej kwestii.
Stanowisko takie prezentują zarówno organy Administracji Państwowej (pismo M. Zdrowia MZ-PLO-024-15186-1/DR/12 z dnia 31.05.2012 r.), jak też organy samorządu aptekarskiego, a ostatnio sądy administracyjne (VI SA/Wa 456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.09.2016 r.). W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie wskazał „Sąd w niniejszym składzie podziela zatem utrwalony pogląd - aktualny na gruncie art. 94a cyt. ustawy - zawarty w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2007 r., VII SA/Wa 1707/07, z dnia 6 marca 2008 r., VII SA/Wa 2216/07, czy też w wyroku z dnia 14 maja 2008 r. VII SA/Wa 2215/07, a także w wyroku z dnia 20 września 2010 r., VI SA/Wa 838/10, stanowiący, że za reklamę działalności apteki należy uznać każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece.” W ocenie Rady SIA nazwa „Apteka Dobrych Rad” niezgodna jest ze wskazanym zapisem art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w sposób niedozwolony sugeruje, że ta apteka będzie oferowała „dobre rady”, a pozostałe apteki tego nie czynią. Wskazując na powyższe Rada SIA wyraziła pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012 r.

3f. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, która została ukarana karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.
Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach uznał mgr farm. … za winną zarzucanego jej przewinienia zawodowego polegającego na niewywiązywaniu się z obowiązku szkoleniowego, polegającego na uzyskaniu 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń w danym okresie rozliczeniowym i ukarał karą upomnienia. Pomimo prawomocnego ukarania mgr farm. przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz zważywszy na fakt, że mgr farm. uzupełniła w biurze izby brakujące punkty edukacyjne, a co za tym idzie ustały przyczyny ukarania, Rada SIA jednogłośnie postanowiła uznać, że mgr farm. daję rękojmię należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej …

3g. Opiniowanie listy farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego na wniosek SUM w Katowicach – cd. sprawy
W związku ze złożonymi przez kandydatów na opiekunów wyjaśnieniami i ponownym rozpatrzeniu sprawy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano farmaceutów, gdyż ustały powody, dla których wcześniej wstrzymano się od wydania opinii.

3h. Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM Katowice.
Mgr farm. Katarzyna Mierzwa spełnia wszystkie wymagania opiekuna stażysty, wobec powyższego Rada SIA nie wniosła zastrzeżeń i jednogłośnie wydała opinie pozytywną.

3i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA, z możliwością w okresie wakacyjnym zwołania zamiennie tylko posiedzeń Prezydium Rady SIA:

04.07 – R
25-07 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
08-08 – R
22-08 – P
06-09 – R
19-09 – P

4b. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2017 r.
Zjazd odbędzie się w dniu 18.11.2017 roku w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82.
Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro izby do opracowania programu zjazdu i przedstawienia Członkom Rady SIA do 29.09.2017 r. oraz przesłania zawiadomień do delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami finansowymi izby z zachowaniem terminów wynikających z par. 1 p. 3 regulaminu (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).

4c. Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę finansową. Po wnikliwym rozpatrzeniu przez komisję ds. Socjalno-Bytowych wniosku złożonego przez mgr farm. …, Rada SIA postanawia udzielić wnioskodawczyni bezzwrotnej zapomogi finansowej … Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych. W dniu 12.05.2017 r. do biura SIA wpłynął wniosek mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej w związku z trudną sytuacją materialną związaną z wydatkami na leczenie. Wniosek został uzupełniony dokumentami otrzymanymi w dniu 2.06.2017 r. potwierdzającymi wskazaną przez Panią magister sytuację.

4d. Nowe zasady obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki w związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
W związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki, na podstawie art. 1 ustawy o izbach aptekarskich, Rada SIA po zapoznaniu się z prawomocnym orzeczeniem WSA w Warszawie s. akt VI SA/WA 1389/07 oraz mając na względzie cel przepisu art. 88 ust.2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, jakim jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w korzystaniu z usług apteki, większością głosów przy 3 głosach „wstrzymujących” oraz 1 „przeciw” uznała, że przedstawione stanowisko NRA jako mające na celu interes pacjentów oraz ich bezpieczeństwo jest w pełni zasadne. Powołany prawomocny wyrok WSA w Warszawie uzasadnia wprowadzenie poniższych kryteriów zaliczania okresów wykonywania zawodu do stażu do nabycia uprawnień kierowania apteką ogólnodostępną. Stanowisko Rady obowiązuje od dnia jego podjęcia tj. 06.06.2017 r.
Zasady zaliczania 5 lub 3 lat wykonywania zawodu farmaceuty w aptece uprawniające do uzyskania prawa kierowania apteką przedstawiają się następująco:
Do 5 lub 3 letniego stażu pracy w aptece, o którym mowa w art. 88 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne zalicza się:
1. Okres wykonywania zawodu w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (w tym urlop wypoczynkowy).
2. Okres wykonywania zawodu w aptece na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia), pod warunkiem przedłożenia dokumentów, z których będzie wynikała ilość przepracowanych godzin.
3. Okres otrzymywania wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie za czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym).
Pozostałe przerwy w wykonywaniu czynności zawodowych nie są zaliczane do stażu pracy niezbędnego do uzyskania rękojmi należytego prowadzenia apteki na stanowisku kierownika apteki.
Informacja niezwłocznie zostanie zamieszczona na stronie internetowej izby.

4e. Spotkanie z przedstawicielem firmy IMS. Przedstawiciel określił sytuację na rynku aptek oraz przedstawił narzędzia IMS wspomagające pracę aptek.

4f. Umowy aptek z hurtowniami. Zaproszeni zostali farmaceuci, którzy podpisali umowę z hurtownią wchodząc w organizowany przez nią program i podpisując umowę na 5 lat. Umowa ta w ocenie mec. Krystiana Szulca była jednostronna i krzywdząca drugą stronę. Zapisane kary umowne dotyczyły tylko apteki. Po wypowiedzeniu umowy przez aptekę przyjechał przedstawiciel hurtowni okleić okna w kolorach wizualizacji programu. Mec. Krystian Szulc zarekomendował udzielenie pomocy przez Radę, bo takie praktyki mogą się powtarzać i powiedział, że może zająć się tym tematem. Mgr Krzysztof Majka dodał, że jego zdaniem taka umowa zawiera błędy formalne i nie powinna być podpisana i zastanawia się jak doszło do jej zawarcia. Zaproszeni odpowiedzieli, że był to warunek przystąpienia do programu; alternatywą było przyjmowanie pakietów produktów, które są trudne do sprzedania. Dr Mikołaj Konstanty przychylił się do propozycji mec. Krystiana Szulca potwierdzając, że obecnie aptece indywidualnej może być trudno bez dodatkowego wsparcia i takie sytuacje mogą wynikać coraz częściej. Zaproponował poinformowanie hurtowni o nadzorze nad ich umowami z aptekami.

4g. Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … i mgr farm. … karą nagany. Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4h. Konferencja „Samorząd Zawodowy Gwarantem Bezpieczeństwa Jednostki” - Warszawa 02.06.2017 r. Śląskie forum zawodów zaufania publicznego w senacie reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz. Organizatorem był senat z forum mazowieckim. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Spotkania odbywają się cyklicznie. Senat wykazuje zrozumienie zagadnień podejmowanych przez forum zawodów zaufania publicznego, rozumiejąc ich wyjątkowość. Odbyła się dyskusja, przedstawiane były referaty, a SIA wraz z SIL przedstawiły obecne prace w wersji elektronicznej. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane 27 kwietnia 2016 r. z inicjatywy Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n.med. Jacka Kozakiewicza przy wsparciu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych r.pr. Ryszarda Ostrowskiego i ówczesnego Dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Jerzego Pioniora. Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji (art. 17) i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. Podobne projekty, związane z funkcjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych, zostały zainicjowane na poziomie krajowym, a także na obszarze województwa mazowieckiego i łódzkiego.
27 kwietnia 2016 r. Porozumienie podpisali przedstawiciele 15 organizacji samorządów zawodowych z terenu województwa śląskiego:
Beskidzka Izba Lekarska, Izba Adwokacka w Katowicach, Izba Komornicza w Katowicach, Izba Notarialna w Katowicach, Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Okręgowa Izba Radców Prawnych
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska, Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Do grona 15 organizacji samorządów zawodowych, które w kwietniu 2016 r. założyły Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 27 września 2016 roku uroczyście dołączyły 4 kolejne:
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to 19 organizacji samorządów zawodowych, które w ważnych dla siebie sprawach mówią jednym głosem i wzajemnie się wspierają. Powołanie Forum niewątpliwie przyczynia się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego i integracji przedstawicieli tych zawodów.

4i. Prezes poinformował, że 27.06.2017 r. odbędzie się kolejne V Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

4j. Propozycja objęcia patronatem plebiscytu Grand Prix Farmacji.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej po zapoznaniu się z propozycją postanowiła nie obejmować patronatem Plebiscytu Grand Prix Farmacji. Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich (t.j. Dz. 2016 poz. 1496 ze zm.) samorząd aptekarski nie jest powołany do promowania produktów leczniczych, a w szczególności ich oceny. W ocenie Rady SIA Plebiscyt Grand Prix Farmacji może mieć charakter marketingowy. Zważywszy na ww. okoliczności, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach nie może objąć patronatem Plebiscytu.

4k. Pismo epruf s.a. ws. propozycji spotkania z członkami SIA dotyczącego ubezpieczeń lekowych. Firma epruf przysłała pismo, w którym zachęca do organizacji spotkania z farmaceutami, w trakcie którego przedstawi wizję rynku firm oferujących ubezpieczenia lekowe. Prezes dr Piotr Brukiewicz zarekomendował zorganizowanie spotkania, ponieważ warto być na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku. Poza tym ubezpieczenia mogą stać się jednym ze sposobów finansowania opieki farmaceutycznej, co stało się jeszcze ważniejsze w świetle ostatnich informacji z ministerstwa, które nie zachęca do rozpoczynania programu pilotażowego. Rada jednogłośnie zaakceptowała propozycję organizacji spotkania.

4l. Prośba Sanprobi Sp. z o.o. o możliwość wydania publikacji „Kiedy i jak stosować probiotyki Sanprobi” pod patronatem SIA – ciąg dalszy sprawy. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że informacje z materiałów edukacyjnych firmy mogą posłużyć do stworzenia kursu w ramach szkoleń ciągłych. Rada zdecydowała się zapoznać z materiałami w wersji elektronicznej i ocenić ich przydatność jako narzędzi edukacyjnych.

4ł. Nadzwyczajne Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej odbędzie się Warszawa 09.06.2017 r. Dotyczyć będzie podjęcia uchwały zmieniającej obecną uchwałę NRA ws. wdrażania dyrektywy antyfałszywkowej w Polsce. Dotychczasowa uchwała zezwalała jedynie na działanie na bazie fundacji; zostanie to zmienione na możliwość istnienia spółki. Odbędą się także rozmowy na temat ustawy Budy i jej konsekwencji.

4m. XII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej Karkonosze – 27-28.05.2017 r. Prezes dr Piotr Brukiewicz podziękował mgr Tomaszowi Klocowi za kolejną doskonałą wycieczkę. Mgr Tomasz Kloc powiedział, że następny rajd odbędzie się we wrześniu. Zachęcał też do szybkiego rezerwowania miejsc ponieważ chętni zapisują się z całej Polski. Mgr Andrzej Bednarz ze swej strony podziękował za zorganizowanie rajdu przygotowanego doskonale z trasą wiodącą przez piękne widokowo okolice.

5. Wolne głosy i wnioski.
- opracowanie wniosków zjazdowych. Ustalono termin zjazdu. Prezes dr Piotr Brukiewicz poprosił o przyspieszenie prac nad opracowaniem wniosków zjazdowych. Przewodniczącą zespołu zostanie dr Bożena Kwaśniak. Osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się.
- rozliczenie finansowe VI Mistrzostw Polski OIA w piłce Nożnej Halowej zostanie przedstawione przez księgową mgr Ewę Kłodę na kolejnym posiedzeniu.
- komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczący raportowania danych przez podmioty uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. Pojawiła się propozycja przesunięcia wprowadzenia z 30 czerwca na 30 grudnia.
- pojawił się wymóg nowej sprawozdawczości leków recepturowych w formacie xml. Wciąż trwają testy systemu po stronie NFZ.
- mec. Krystian Szulc uczestniczył w spotkaniu prawników w NIA. Planowane jest spotkanie inspektorów farmaceutycznych, na którym zostanie przedstawiony sposób interpretacji zapisów zgodny z twierdzeniem prawników GIF. Po spotkaniu planowane jest spotkanie z dr I. Majewską, która uświadomi nam sposób interpretacji.
- planowane jest szkoleniowe spotkanie informacyjne na temat skutków wejścia nowej ustawy Prawo Farmaceutyczne.

6. 19 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 6 czerwca 2017 r. zakończono ok. godz. 13.00.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-06-06
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet