2020-11-09
Webinar: Nowe prawo zamówień publicznych – rewolucja czy ewolucja dla szpitala?

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów aptek szpitalnych na szkolenie webinarowe pt. "Nowe prawo zamówień publicznych – rewolucja czy ewolucja dla szpitala?", które odbędzie się 9 listopada (poniedziałek) 2020 r. o godz. 18.00.

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Harmonogram spotkania:

  • 18.00-19.30
"Nowe prawo zamówień publicznych – rewolucja czy ewolucja dla szpitala?" - mec. Anna Banaszewska

Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze zmiany ustawy prawo zamówień publicznych, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. w zakresie procedury organizacji przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu i trybu podstawowego przetargu o wartości poniżej progu UE. Ze szczególnym uwzględnieniem zostanie omówiony obowiązek sporządzania przez Zamawiającego analizy potrzeb, zmiany w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówień oraz kryteriów oceny ofert oraz dowodów przedmiotowych jakich może żądać Zamawiający na potwierdzenie zgodności zamówienia z SIWZ. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi zasadami zawierania i zmiany umów o udzielenie zamówienia publicznego.
  • 19.30
Sesja pytań i odpowiedzi
 
Partner spotkania: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest rejestracja na stronie:
 
 
Uwagi techniczne:
 
  • Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 500 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.
  • Za udział w webinarze można otrzymać 2 punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl
  • Jeżeli link z dostępem do pokoju webinarowego nie dotrze, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM lub proszę o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej - wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub kom. 668220478.


Z poważaniem

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Miejsce wydarzenia: webinar
Dokładny termin: 2020-11-09
Autor: Piotr Kaczmarczyk
chevron_left
24
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry