2016-12-20
Protokół XIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 13 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 20 grudnia 2016 r.

Katowice, 20 grudnia 2016 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła poprawki do punktu 5d oraz 6 akapit 10 protokołu, wniesione przez mgr. Krzysztofa Majkę, a następnie większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła protokół z 12 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 22.11.2016 roku.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 31.12.2016r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi:
- mgr farm. Barbara Dylska-Olszańska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka na Piłsudskiego”
w 44-100 Gliwice, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 30.06.2017r. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada SIA postanowiła czasowo udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w 44-100 Gliwice, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 do dnia 30.06.2017r., jednocześnie zobowiązując uczestniczkę postępowania do spłacania składek zaległych zgodnie z uznaniem długu oraz opłacania bieżących składek w wysokości 40,00 zł miesięcznie pod rygorem utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki z dniem 01.07.2017r.

- mgr farm. Daniel Raus w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Przyjazna V” w 40-467 Katowice,
ul. Mysłowicka 41;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 31.03.2017r. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada SIA postanowiła czasowo udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Przyjazna V” w 40-467 Katowice, ul. Mysłowicka 41 do dnia 31.03.2017r., jednocześnie zobowiązując uczestnika postępowania do spłacania składek zaległych zgodnie z uznaniem długu oraz opłacania bieżących składek w wysokości 40,00 zł miesięcznie pod rygorem utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki z dniem 01.04.2017r.

- mgr farm. Monika Kosmala w aptece ogólnodostępnej 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 31.03.2017r. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada SIA postanowiła czasowo udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 5 do dnia 31.03.2017r., jednocześnie zobowiązując uczestniczkę postępowania do spłacania składek zaległych zgodnie z uznaniem długu oraz opłacania bieżących składek w wysokości 40,00 zł miesięcznie pod rygorem utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki z dniem 01.04.2017r.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Anna Osowska w aptece szpitalnej „Primus” Sp. z o.o. w 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Dorota Przegendza w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna” w 41-500 Chorzów, ul. Wolności 39;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Longina Stokłosa w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Na Pszowskiej” w 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 289;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Pietruszka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Juventa” w 43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 23;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Martyna Gil w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 Bytom, ul. Chorzowska 86;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Justyna Tomczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 40-237 Katowice, ul. 1-go Maja 108A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dariusz Kerner w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dla Zdrowia” w 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 82;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Beata Burdajewicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Radosna” w 41-902 Bytom, ul. Piekarska 17;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Irena Skórek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Zdrowia” w 43-100 Tychy, Pl. Korfantego 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Krzysztof Barczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-253 Czeladź, ul. Nowopogońska 227 i, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Modrzejowska Jargan-Szklorz Spółka Jawna z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.
Jak wynika ze strony internetowej http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ wnioskodawca oraz podmioty powiązane z nim w sposób wskazany w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy - Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. nr 45 poz. 271) prowadzą na ternie woj. śląskiego 24 apteki. Jak wynika z tej samej strony internetowej w całym województwie śląskim działa 1558 aptek. Zgodnie z regulacją antykoncentracyjną zapisaną w art. 99 ust. 3 p. 2 wnioskodawca może prowadzić 16 aptek na terenie Woj. Śląskiego. 1598 x 1%=16 (zaokrąglenie w górę). Treść powołanego przepisu art. 99 ust. 3. nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

- mgr farm. Agnieszka Piątek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna” w 40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Farmacja Polska Apteki Główne Sp. z o.o. z siedzibą w 02-382 Warszawa, ul. Dickensa Karola 27;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej, jeżeli liczba aptek należących do wnioskodawcy lub podmiotów z nim powiązanych w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 ustawy - prawo farmaceutyczne nie przekracza 1%, zobowiązując biuro do przeanalizowania sprawy.

- mgr farm. Jadwiga Kłys w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Superapteka” w 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 102, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę; Apteka Zdrowie Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w 42-436 Pilica, ul. Barbary 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów przy trzech głosach wstrzymujących udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

3e. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Michał Wlekliński w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Isofarm” w 41-412 Mysłowice, ul. Gen. Jerzego Ziętka 67, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Isofarm Sp. z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Eliza Skiba w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Nowa Zdrowa” w 32-660 Chełmek, ul. Stacha 1, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Nowa, Kosek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w 32-660 Chełmek, Pl. Kilińskiego 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Tomasz Żabiński w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka „3” w 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 23, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę APTEFARM Spółka z o.o. z siedzibą w 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3f. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej:
- „Galen” w 44-310 Radlin, ul. Józefa Hallera 15, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „GALEN” J. Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna z siedzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej będzie procedowany przez Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską, gdyż kandydat na kierownika jest członkiem izby beskidzkiej.

- „Galen” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „GALEN” J. Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna z siedzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń, jednakże w związku z ujawnieniem zaistnienia pomyłki do biura Śląskiej Izby Aptekarskiej wpłynęło pismo spółki „GALEN” J. Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna, informujące o pomyłkowym błędnym wskazaniu lokalizacji nowo powstającej apteki. Prawidłowy adres apteki to Dąbrowa Górnicza ul. 11 Listopada 32.
Rada SIA zważyła, że brak jest możliwości zastosowania art. 113 KPA i sprostowania wydanej decyzji, gdyż adres apteki jest ważną częścią opiniowanej kwestii i nie może być uznany za oczywistą pomyłkę strony lub organu, o której mowa w art. 113 KPA. W tej sytuacji zaszła konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji (uchwały), a w jej miejsce podjęcia nowej uchwały z prawidłowym określeniem siedziby apteki, w której funkcję kierownika pełnić będzie Pani mgr farm. Magdalena Bednarczyk
Wskazując na powyższe Rada SIA jednogłośnie postanowiła uchylić uchwałę nr U-PSIA-K348.1-VII-2016 z dnia 06.12.2016 r. i wydać nowe zaświadczenie o rękojmi z poprawnymi danymi adresowymi apteki.

3g. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Katarzynie Kandziora-Kuna, Apteka „Vitalis” w 40-772 Katowice, ul. Panewnicka 141;

3h. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów na 12 miesięcy.
- mgr farm. Łukasz Hrapiec (2012-2016)
- mgr farm. Justyna Tomczyk (2012-2016)
- mgr farm. Justyna Błajszczak (2012-2016)
- mgr farm. Agata Matczyńska (2012-2016)
- mgr farm. Iwona Gaj (2012-2016)
- mgr farm. Ryszard Jasiński (2011-2016)
- mgr farm. Bożena Jasińska (2011-2016)

3i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Zawierciańskiego na rok 2017, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3j. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3k. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2017, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:
03.01 – R
17.01 – P
07.02 – R
21.02 – P
07.03 – R
28.03 – P

4b. Oferta OC Farmaceuty dla SIA na rok 2017.
W związku ze zbliżającym się końcem umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów członków SIA, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie przyjęła ofertę ubezpieczenia farmaceutów członków SIA od odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty Firmy Ergo Hestia S.A. przedstawioną przez ADVISER BROKERS Sp. z o.o. z Mikołowa w wariancie I na warunkach podstawowych, ze składką 14,50 zł rocznie za osobę, od dnia 1 stycznia 2017r., która będzie opłacana przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.
Dokładne informacje o warunkach ubezpieczenia zostaną podane po ich ustaleniu, zawarciu umowy i otrzymaniu polisy.
Ubezpieczenie OC członków SIA zostało wynegocjowane na szczególnie korzystnych warunkach finansowych oraz co do zakresu ubezpieczenia, ze względu na liczbę ubezpieczonych w stosunku do tego, co mogłoby być osiągnięte przez każdego indywidualnego farmaceutę.
Z tego względu, że jest to w zakresie ustawowych zadań izby oraz w interesie członków SIA wykonujących czynnie zawód w aptekach, uchwała jest celowa i stwarza bezpieczniejsze warunki wykonywania zawodu przez członków SIA.

4c. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 mies. oraz podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu na 6 mies.
W związku z otrzymaniem w dniu 8 grudnia 2016 r. prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach sygn. ..., mocą, którego wymierzono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu Pani mgr farm. …, Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia kary zawieszenia PWZ o treści:
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej, działając w trybie § 53 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 612), w związku z prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Aptekarskiego z dnia 19 maja 2016r., które uprawomocniło się w dniu 27 października 2016 roku:
1. ustala termin rozpoczęcia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu dla ukaranej mgr farm. na dzień 1 stycznia 2017 roku, a termin zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu na dzień 30 czerwca 2017 roku,
2. wzywa mgr farm. do stawienia się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej w celu naniesienia stosownej adnotacji w dokumencie Prawa Wykonywania Zawodu lub zdeponowania dokumentu w siedzibie SIA w Katowicach.
3. zleca naniesienie w rejestrze farmaceutów wzmianki o ukaraniu,
4. zleca poinformowanie, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej zawieszeniu Prawa Wykonywania Zawodu na okres 6 miesięcy,
5. zawiadamia aktualnych pracodawców i zleceniodawców ukaranej, wg stanu z rejestru farmaceutów na dzień 20 grudnia 2016 roku, o wydanym prawomocnym orzeczeniu oraz o skutkach określonych w art. 51 ustawy o izbach aptekarskich, a mianowicie, że stosunek pracy aptekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

4d. Prośba mgr farm. o przyznanie zapomogi finansowej.
Do Rady SIA wpłynął wniosek dr. Leokadii Wieloch-Depta o przyznanie zapomogi finansowej emerytce mgr farm. ... Jednak Rada SIA po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie odrzuciła wniosek uzasadniając, że nie spełnia on warunków określonych w regulaminie przyznawania zapomóg, gdyż prawo do świadczeń z funduszu pomocy mają tylko członkowie Izby. Pani magister nie jest członkiem Śląskiej Izby Aptekarskiej, co wyklucza otrzymanie zapomogi finansowej.

4e. Do Rady SIA wpłynął wniosek dr. Leokadii Wieloch-Depta z prośbą o wsparcie finansowe Hospicjum w Chorzowie Batorym, z którym to hospicjum współpracuje Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Pracownicy hospicjum są wyjątkowo życzliwi, pomagają farmaceutom nie tylko w hospicjum stacjonarnym, ale także domowym. W tej sytuacji Rada SIA przychyliła się do prośby Pani doktor i jednogłośnie przyznała kwotę …

4f. Rozbudowa budynku SIA - cd. sprawy, akceptacja kosztów koncepcji wielobranżowej. Mgr Zdzisław Gawroński przedstawił oferty od dwóch innych biur projektowych. Oferty są droższe w wykonaniu, a Rada pracuje obecnie nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby maksymalnie obniżyć koszty rozbudowy. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie z Funduszy Europejskich - projekt zostanie zlecony firmie zajmującej się pisaniem tego typu ofert. Projektant przygotowujący pierwszą z propozycji współpracuje z firmą zajmującą się pozyskiwaniem funduszy unijnych, która mogłaby pomóc w zrealizowaniu planu. Obecnie potrzebujemy wydać ... złotych na opracowanie koncepcji, która pozwoli na wystąpienie o wszystkie zgody i techniczne szczegóły. Dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych mogłoby sięgnąć 80% kwoty inwestycji. Wydając kwotę na opracowanie koncepcji, na następnym zjeździe przedstawimy konkretne liczby odnośnie kosztów wraz z kwotami pozyskanymi od sponsorów, z funduszy unijnych i środków własnych.
Dr Mikołaj Konstanty dodał, że ta kwota zostanie odjęta od kosztów projektu.
Mgr Justyna Kiedrowska wyraziła swoje obawy związane z tematem rozbudowy. Powiedziała, że środowisko aptekarzy jest zaskoczone pomysłem rozbudowy i jej zdaniem najpierw należy zapytać środowisko czy uważa, że rozbudowa siedziby ma sens. Rozmawiając z farmaceutami w Raciborzu, argument o braku konieczności wynajmowania sal na szkolenia został skrytykowany, jako nieznaczny koszt w porównaniu z rozbudową siedziby bo przy wykupieniu cateringu można otrzymać wynajem sali bezpłatnie.
Zdaniem koleżanki w planie zjazdu nie było punktu na temat rozbudowy, a podczas zebrania propozycja nie była głosowana.
Prezes dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że głos koleżanki jest jedynym sygnałem krytykującym pomysł. Informacje na temat planów rozbudowy siedziby Izby były omawiane na posiedzeniach, a informacje zostały zawarte w protokołach z posiedzeń. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z dokumentami i wyrazić swoje poparcie lub sprzeciwić się pomysłowi. Co do tematu bezpłatnego wynajmu sali przy zamówieniu cateringu prezes dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że jak dotąd nie spotkał się z takimi możliwościami, a wynajmując sporo sal byłby bardzo zainteresowany takim rozwiązaniem.
Fakty są takie, że oprócz wspomnianych osób z Raciborza do Izby nie wpłynęły słowa krytyki dla pomysłu rozbudowy.
Temat był głosowany na Zjeździe i oprócz jednego głosu osób siedzących przy jednym stoliku nikt nie wyraził sprzeciwu, co do idei rozbudowy. Mgr Justyna Kiedrowska powiedziała, że widziała jak nie którzy byli „ciągnięci za marynarki żeby się nie odzywali”.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że chciałby dowiedzieć się konkretnie, o kim mowa by móc z tymi osobami porozmawiać. Następnie wyraził chęć spotkania się ze środowiskiem raciborskim, prosząc o przekazanie, że są jedynymi oponującymi w tym temacie, a na sali obecnych było kilka regionów i żaden nie zgłaszał obiekcji, a finalnie zdecydowano o kontynuowaniu prac.
Mgr Krzysztof Majka, jako reprezentant okręgu sosnowieckiego potwierdził, że każdy zainteresowany ma wgląd w protokoły i może dowiedzieć się na temat prac nad rozbudową siedziby. On sam jest autorem wniosku o kontynuowaniu prac, który został przegłosowany przez Zjazd. Następnie dodał, że nie widział na sali głosów krytycznych.
Mgr Krzysztof Grzesik powiedział, że będąc na sali spotkał się z poparciem projektu, a jedyna obawa dotyczyła możliwości przejęcia budynku przez sieć aptek.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że będzie to jeden z elementów analizy SWOT, która zostanie przedstawiona na następnym Zjeździe. Nad tematem zabezpieczenia własności będzie czuwał mec Krystian Szulc, który powiedział, że w księgach wieczystych, jako podmiot wpisana jest Śląska Izba Aptekarska. Decyzja o sprzedaży musiałaby być podjęta przez Zjazd.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że inicjatywa jest ważna, a krytycy zawsze się znajdą. Jakkolwiek chciałby być w pełni świadomy wszystkich za i przeciw, by temat przygotować profesjonalnie.
Decyzja o kontynuacji prac została przesunięta na kolejne posiedzenie.

4g. Zaproszenie Prezesa Piotra Brukiewicza do składu Kapituły 11 edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Firma Kamsoft corocznie organizuje konferencję liderów zdrowia. Planowany jest jeden dzień dla farmacji. Prezes dr Piotr Brukiewicz zapytał czy Rada udziela zgody na reprezentowanie Izby na konferencji. Zgoda została udzielona.

4h. Informacja o zaawansowaniu prac nad serwisem ogłoszeniowym SIA. Mgr inż. Lech Wróblewski poinformował o opóźnieniu technologicznym w kontekście prac nad serwisem ogłoszeniowym. System ma być oddany do testów 9 stycznia, a uruchomienie przewidziane jest na 16 stycznia. Serwis powinien być w pełni funkcjonalny na początku lutego.

4i. Konferencja Fundacja My Pacjenci, Naczelna Izba Lekarska - Razem dla Zdrowia, Warszawa - 10.12.2016 r.
Reprezentantem środowiska był prezes dr Piotr Brukiewicz. Fundację prowadzi pani dr Ewa Borek, która uzyskała grant ministerialny na cykl konferencji związanych z dialogiem partnerskim. Zapraszane są zawody zaufania publicznego, fundacje, Ministerstwo Zdrowia, a ocenie podlegają różne inicjatywy. Początkowo rozmawiano o dialogu społecznym i ogólnie o procedowaniu aktów prawnych. Farmaceuci w porozumieniu z prezydium NRA zgłosili problem wdrożenia regularnej opieki farmaceutycznej. Prezes dr Piotr Brukiewicz przedstawił główne założenia, korzyści dla Pacjentów i płatnika oraz historię dotychczasowego wdrażania opieki farmaceutycznej. Temat ten dostał się do tzw. sondażu i w przyszłym roku będzie jednym z punktów sondażu pacjenckiego. Zaproponowano zorganizowanie spotkań w całej Polsce z organizacjami pacjenckimi w celu przedstawienia zagadnienia opieki farmaceutycznej. Będzie to doskonała okazja do zbliżenia się i poznania z reprezentantami pacjentów, co jest szczególnie ważne teraz, gdy można odnieść wrażenie, że te organizacje są celowo wprowadzanie w błąd przez dezinformację, która prowadzi do szerzenia nieprawdy i w konsekwencji działania przeciw interesowi pacjentów.
Gotowy jest już projekt pilotażu opieki farmaceutycznej; firma Kamsoft wyraziła chęć współpracy w zakresie pilotażu OF. Oczekiwany jest ewentualny patronat NIA oraz współpraca z PTFarm.
Warunkiem koniecznym są zmiany w prawie takie, jakie są przygotowywane przez zespół parlamentarzystów w projekcie poselskim oraz zespół pracujący nad stworzeniem podstawowych założeń tak, by koncepcja nie została wykorzystana, jako na przykład kolejny produkt marketingowy.

4j Sprawozdanie z posiedzenia NRA, Warszawa - 13.12.2016 r. posiedzenie miało charakter podsumowujący i świąteczny. Głównym punktem były posiedzenia komisji zdrowia. Członkowie Rady są gotowi na spotkanie i rozmowę z każdym posłem bez względu na reprezentowane ugrupowanie. Mgr Marek Tomków wraz z rzecznikiem NIA umieścili artykuł we „WPROST”.
SIA osiągnęła finalnie kompromis z NIA w temacie składek.
Zaaprobowano budżet NIA. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że NIA prezentuje tendencje do oszczędzania i planowania wydatków. Ze strony SIA wsparcia udziela dr Mikołaj Konstanty oraz Krzysztof Mańka, który będzie się dzielił doświadczeniami m. in. w temacie współpracy z producentami w ramach umowy.

4k. Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami GIF i WIF z OIA, Warszawa - 15.12.2016 r.
Mgr Michał Byliniak zorganizował spotkanie ze Zbigniewem Niewójtem p.o. GIF. Rozmawiano o tematach związanych z odwróconym łańcuchem. Spotkanie nie było przygotowane i profesjonalnie zaplanowane, lecz poruszono kilka ważnych tematów. Niestety ciągły brak GIF utrudnia zmiany organizacyjne i funkcjonowanie urzędu.

4l. Sprawozdanie ze spotkania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych, Warszawa - 16.12.2016 r.
Ze względu na rosnące koszty refundacji leków recepturowych NFZ zaczął się przyglądać wydatkom w celu wyeliminowania patologii. Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że założenia podjęte przez zespół mają na celu urealnienie opłaty za bardziej wymagające zaangażowania sil i czasu postaci leków. Taki system ma także zapewnić pacjentom dostęp do leków recepturowych, bo apteki będą wciąż widziały sens w ich wykonywaniu, nawet te położne w małych miejscowościach.

4ł. Z początkiem grudnia do Marszałka Sejmu RP został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Przedmiotem niniejszego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne jest dokonanie zmiany przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), polegającej na ustanowieniu zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych. Projekt dostępny jest na stronie sejmu, jako druk poselski 1126.

5. Wolne głosy i wnioski.
- informacja w sprawie sporu z Farmacja.net sp. z o.o. Po sprzedaży portalu farmacja.pl, w ramach systemu udostępniane są treści, których właścicielem jest SIA. Do Izby wpłynęło pismo, w którym zobowiązano się do usunięcia spornych treści do końca 2016 roku. Pismo było kontynuacją interwencji mec. Krystiana Szulca, który wyjaśnił właścicielom portalu, że prawa autorskie są niezbywalne.
- harmonogram imprez SIA na rok 2017 został rozesłany mailem do członków Rady i będzie jeszcze opracowywany. Jednym z nowych pomysłów jest piknik rodzinny w Mikołowie.
- propozycja współpracy z SCA Hygiene Sp. z o.o. Ze względu na trudności związane z zawieraniem umów na refundację środków pomocniczych, Firma SCA występuję jako refundator pomocniczy rozliczając wnioski i występując jako podmiot do NFZ. Apteka realizuje wnioski i dzieli się zyskiem z firmą. SCA ma przygotować ofertę dla SIA. Mec. Krystian Szulc przygotuje ocenę prawną. W styczniu odbędzie się spotkanie z reprezentantem SCA. Mgr Jan Stasiczek powiedział, że plusem dla apteki korzystającej z obsługi SCA jest fakt, że w przypadku oddania jednego wadliwego wniosku z kilku realizowanych, apteka dostaje refundację za poprawne i poprawia błędny. W przypadku indywidualnego rozliczania się, apteka ma wstrzymaną całą refundację do czasu uzupełnienia wadliwego wniosku.
- Prezes SIL Jacek Kozakiewicz złożył propozycję spotkania noworocznego forum zawodów zaufania publicznego oraz organizacji I Balu Śląskiego Forum.
- Zawody w futsalu. Dziś o 12:00 w SIA odbędzie się odprawa po wizji lokalnej w Sosnowcu, gdzie sala jest dobrze przygotowana i pozostaje tylko temat cateringu oraz dojazdu do hoteli. SIA otrzymała zgodę prezydenta miasta i możliwość bezpłatnego korzystania z obiektu.
- dr. M. Delijewski przygotował kurs internetowy na temat interakcji dymu papierosowego z lekami - praktyczny poradnik dla farmaceuty. Jako stażysta aptek wiedeńskich miał prezentację i prelekcję na posiedzeniu PTFarm na temat rynku aptek i refundacji w Austrii. Jego artykuł będzie publikowany w Apothecariusie oraz zostanie użyty w kontekście nowej ustawy. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że chciałby zaproponować drobne honorarium w wysokości … na co Rada SIA wyraziła zgodę.
- decyzja o podpisaniu umowy z Krystianem Szulcem radcą prawnym izby w związku z przygotowanymi opracowaniami w kontekście pisma FOR oraz innych opracowań. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że wcześniej już korzystaliśmy z różnych opracowań. Zadecydowano o przyznaniu …
- opieka farmaceutyczna. Dr hab. Paweł Olczyk zwrócił się z prośbą o wytypowanie aptek i kierowników, które posiadają osobne pomieszczenie z wyjściem na ekspedycję lub wydzieloną przestrzeń i mogłyby prowadzić opiekę farmaceutyczną. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zajęcie się tym aspektem projektu. Konkretne wytyczne będą przedstawione na następnym posiedzeniu Rady. Prezes dr Piotr Brukiewicz zaprosił chętnych do prac nad projektem do zgłaszania się.
- mgr Justyna Kiedrowska powiedziała, że jej zdaniem nietaktem jest brak medalu lub certyfikatu dla mgr Piotra Klimy, który przez 25 lat pracował dla Izby i jego nazwisko jest rozpoznawane w całej Polsce. Mgr Piotr Klima nie mógł przyjechać na XXV-lecie. Mgr Justyna Kiedrowska chciałaby przekazać pamiątkowy medal mgr Piotrowi Klimie i jeśli taki się nie znajdzie - odda mu swój. Przypomniała też, że proponowała, by medalami odznaczyć wszystkich działaczy na przestrzeni lat funkcjonowania Izby. Dodała, że podczas obchodów rozmawiała z młodą osobą, która powiedziała, że jej matka działająca w Izbie nie została zaproszona na obchody. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że mgr Piotr Klima zostanie zaproszony do Izby lub na następnym zjeździe zostanie mu wręczony medal, podobnie wymieniona przez mgr Justynę Kiedrowską farmaceutka.
- mgr Krzysztof Majka zaproponował, by wszystkie podejmowane uchwały dotyczące wypłat pieniężnych określane były kwotą netto.

6. 13 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 20 grudnia 2016 r. zakończono ok. godz. 11.30.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry