Apothecarius ebook Więcej
2016-01-05Michał Rzepczyk
Protokół II Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 02 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 05 stycznia 2016 roku.

Katowice, dnia 05 stycznia 2016 roku

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 22/31 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Ze względów na wątpliwości prawne, które wymagają wyjaśnienia Rada SIA po dyskusji większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym” postanowiła protokół z 01 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 01.12.2015 roku poddać głosowaniu zatwierdzającemu na najbliższym posiedzeniu Rady SIA.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Aldona Ciwis-Leparczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Aronia” w 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Chrobrego 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Brygida Szurlej w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Cefarm 36,6” w 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aneta Kordel-Gwóźdź w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Cefarm 36,6” w 40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Justyna Leiter w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Lux-Lek” w 41-500 Chorzów, ul. Filarowa 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Molenda-Korzan w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Vita” w 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 93;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Urszula Klementys w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-902 Bytom, ul. Jainty 20;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Monika Witas w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 25a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Gołda w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59 lok. 001;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Patrycja Sawczak-Wieczorek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tanich Leków” w 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie wraz z uchwałą została przekazana do inspektoratu informacja, że Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Apteka Tanich Leków” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Agata Mercik w aptece szpitalnej Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Spółka Jawna w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szpitalna 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Dominika Mucha w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pharmakon” w 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 6 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pharmakon mgr Małgorzata Janocha, Henryka Wojtyra Spółka Jawna z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Karola Miarki 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Zbigniew Ryłko w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 6 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Firmę Handlową Grzegorz Kwiecień z siedzibą w 31-443 Kraków, ul. Łąkowa 19 reprezentowaną przez adwokata Lesława Świstuń z kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, 31-011 Kraków, Plac Szczepański 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Golańska-Skupińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Książęca” w 40-772 Katowice, ul. Panewnicka 148 k, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Katarzynę Bojdylla prowadzącą działalność pod nazwą Elva Katarzyna Bojdylla i Pana Bartłomieja Bojdylla prowadzącego działalność pod nazwą Elva Bartłomiej Bojdylla z siedzibą w 40-724 Katowice, ul. Piotrowicka 79;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Wilk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 43-600 Jaworzno, ul. Henryka Sienkiewicza 2A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 05.01.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działało 1558 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w Jaworzno, ul. Henryka Sienkiewicza 2A.
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Jaworzno, ul. Henryka Sienkiewicza 2A na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.

- mgr farm. Justyna Nędza w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-800 Zabrze, ul. Budowlana 34 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 05.01.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działało 1558 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w Zabrze, ul. Budowlana 34.
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Zabrze, ul. Budowlana 34 na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.

- mgr farm. Ewa Wrześniewska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 40-707 Katowice, ul. Franciszkańska 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apteka Miechowicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 05.01.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działało 1558 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w Katowice, ul. Franciszkańska 1.
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Katowice, ul. Franciszkańska 1 na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.

- mgr farm. Agnieszka Fusiarska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Damian VI” w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Piastów 4 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Fajwen Sp. z o.o. z siedzibą w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. H. Marusarzówny 21;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Gliwice, ul. Bytomska 18, udzielonego spółce ABO-PHARM Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Bytomska 18 - cd. sprawy.
W związku z nie odebraniem przez stronę do dnia 5.01.2016r. korespondencji dotyczącej udziału w postępowaniu, w celu spełnienia wymogów art. 10 KPA Rada SIA nie mogła merytorycznie rozpatrzyć wniosku sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowie” w 44-100 Gliwice, ul. Bytomska 18 udzielonego spółce ABO-PHARM Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Bytomska 18.
Sprawa ostatecznie zostanie rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 19.01.2016r. po spełnieniu wymagań formalnych wynikających z art. 10 i następne KPA.
Kopia pisma zostanie również skierowana do pełnomocnika strony z informacją, że w godzinach od 8.00-15.00 do dnia 18.01.2016r. można będzie przeglądać akta i zająć stanowisko w sprawie.

3e. Rada ŚIA po zapoznaniu się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Pod Fikusem” w Mysłowicach, ul. Jana Wysockiego, udzielonego spółce cywilnej: Pani mgr farm. Bożenie Isakow i Pani st. tech. farm. Zofii Budniak.

3f. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:
- mgr farm. Justyna Hernik (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Wawrzyniec Olszewski (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Magdalena Kowalowska-Rębecka (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Maria Paprzycka (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Aleksander Paprzycki (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Marcin Łokieć (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Adam Folwarczny (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Adam Naczyński (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Agata Ścigalska (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Katarzyna Molenda-Korzan (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Katarzyna Marek Suchy (2011-2015) - 12 mies.
- mgr farm. Agnieszka Piszczek (2011-2015) - 24 mies.
Na złożony do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej wniosek mgr farm. Barbary Szywała o przedłużenie czasu odbywania okresu edukacyjnego ciągłego szkolenia przypadającego na lata 2011 - 2015 o okres 24 miesięcy, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej postanowiła w/w wniosek zaopiniować jednogłośnie pozytywnie o okres 12 miesięcy.

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu w Raciborzu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Raciborskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3h. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego w roku 2016, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Sosnowiec, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3j. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Chorzów, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3k. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3l. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Gliwickiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Wiceprezes mgr farm. Andrzej Bednarz odczytał zebranym postanowienia OSA w Katowicach o ukaraniu magistrów farmacji karą upomnienia oraz nagany.

5b. Podjecie decyzji o oddelegowaniu członka Rady SIA do Zarządu AGW Radix.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach jednogłośnie podjęła uchwałę wskazującą mgr farm. Krzysztofa Majka jako przedstawiciela Śląskiej Izby Aptekarskiej do zasiadania w zarządzie Aptekarskiej Grupy Wsparcia Radix sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

5c. Do biura SIA wpłynęła prośba mgr farm. … o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu składek członkowskich.
Pani magister nie jest członkiem SIA, gdyż na własną prośbę dokonała wypisu. Po rozpatrzeniu sprawy Rada SIA jednogłośnie nie przychyliła się do prośby Pani magister, ze względu na nie wypełnienie już wcześniej złożonych zobowiązań.

5d. Informacja o podpisaniu umowy OC dla farmaceutów członków SIA.
Od 1 stycznia 2016 roku członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie będzie opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów. Ubezpieczeniem OC nie są objęci emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy złożyli stosowne oświadczenie do Śląskiej Izby Aptekarskiej. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej SIA.

5e. Powołanie zespołu roboczego ds. opracowania propozycji funkcjonowania i powołania komisji ds. etyki deontologii zawodu.
Na zjeździe SIA pojawiła się propozycja powołania komisji etyki i deontologii zawodu, wzorem Dolnośląskiej OIA, bazując na doświadczeniu jej farmaceutów. Zespół roboczy będzie miał za zadanie opracowanie materiałów otrzymanych z DOIA do celów naszej Izby. Mgr Andrzej Bednarz zaznaczył, że komisja powinna składać się z co najmniej 10 osób, nie tylko członków SIA, lecz także farmaceutów z poza Rady, mających doświadczenie zawodowe, znających problemy śląskiej farmacji, potrafiących wypracować kompromis.
Mgr Zdzisław Gawroński zaproponował zaproszenie do prac zespołu roboczego byłych rzeczników.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że w zespole powinny znaleźć się także osoby pracujące w aptekach sieciowych; jeśli tylko znajdą czas na prace w komisji, będzie warto poznać ich zdanie nawet jeśli będzie odmienne od reszty zespołu.
Mgr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że chętnie zaproponuje osobę z dużym stażem w aptece prywatnej oraz sieciowej, jeśli tylko wyrazi ona zgodę na uczestniczenie w pracach zespołu.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że planujemy zorganizować pierwsze spotkanie zespołu końcem miesiąca by na spotkaniu Rady przedstawić efekty pracy.
Dr Mikołaj Konstanty zaproponował zwrócenie się z propozycją do sieci aptek, by oddelegowały osoby chętne do pracy w zespole.
W pracach zespołu będzie zawsze uczestniczył członek Prezydium SIA.
Do prac zespołu roboczego zostali zaproponowani:
mgr Ewelina Kaczmarek
mgr Bożena Mizerska
mgr Paweł Balsamski
mgr Grażyna Świerczek
prof. Dionizy Moska
mgr Ryszard Breguła
mgr Justyna Kiedrowska.

5f. Informacja o założeniu konta w serwisie Twitter - https://twitter.com/SlaskaOIA
Inż. Lech Wróblewski przedstawił informacje o koncie w kolejnym portalu społecznościowym. Zaproponował by osoby chętne do administrowania kontem zgłaszały się do biura.

5h. Prośba dr n. med. Jana Zuchowski o poparcie Listu do Ministra Zdrowia. Rada SIA przed podjęciem decyzji zadecydowała o zasięgnięciu dodatkowych informacji o autorze listu.

5i. KZA - sprawy bieżące.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że kandydatka na stanowisko prezesa NIA, obecna prezes Łódzkiej OIA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wyraziła chęć spotkania z Radą SIA i oczekuje na propozycję terminu spotkania.
Kandydatów na stanowisko prezesa NIA ma być dwóch lub trzech.
Pozostałe osoby to dr Marek Jędrzejczak oraz mgr Paweł Łukasiński.
Prezes dr Piotr Brukiewicz planuje zorganizować spotkania także z pozostałymi kandydatami.
Spotkanie planowane jest na wtorek 19 stycznia po posiedzeniu prezydium o godzinie 11:00.
Na Zjazd dzień wcześniej pojedzie kilka osób z prezydium. Reszta dojedzie busem, który wyruszy z Katowic około 7:00.

5j. Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia w sprawie strat aptek w związku z ostatnim ogłoszeniem obwieszczenia w sprawie leków refundowanych.
Prezes dr Piotr Brukiewicz wystosował pismo do marszałka sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz do wiadomości przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ministra Zdrowia, w którym pisze o dotkliwych skutkach zmian cen leków dla aptek i pozostałych podmiotach, które korzystają z mechanizmów chroniących przed stratami. Farmaceuci oraz przedsiębiorcy prowadzący apteki chcą mieć możliwość zwrotu leków, których ceny spadają do hurtowni. Proponowana zmiana będzie korzystna dla pacjentów, pozwalając uniknąć okresowych braków leków w okresie poprzedzającym zmiany cen.
Dr Mikołaj Konstanty zwrócił się do mec. Krystiana Szulca z zapytaniem czy zamiast wysyłania kolejnego pisma do Ministerstwa Zdrowia nie należałoby przygotować pozwu zbiorowego by sądownie dochodzić do lepszych dla aptekarzy i pacjentów rozwiązań, tym bardziej, że ostatnia przecena odbiła się bardzo dotkliwie na kondycji aptek, które straciły średnio 1000 zł.
Mec. Krystian Szulc odpowiedział, że o takich działaniach decydują farmaceuci.
Dr Bożena Kwaśniak powiedziała, że toczą się prace nad rozwiązaniem, które umożliwi zwrot leków zmieniających ceny do hurtowni.

5k. Komunikat MZ w sprawie w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz bieżące problemy związane z realizacją recept.
Od 1 stycznia pielęgniarki mają możliwość realizacji recept. W skali kraju około 100 pielęgniarek skończyło odpowiednie kursy. Szkolenia z funduszy unijnych rozpoczną się od obecnego roku. Pielęgniarki mają do dyspozycji około 150 produktów do przepisywania. Czas na jaki mogą wypisywać kurację jest różny od czasu kuracji ordynowanej przez lekarzy.
Mgr Dominik Lakota powiedział, że warto się zwrócić do informatyków z prośbą o zaznaczenie leków, które możemy wydać na receptę pielęgniarską.
Mec. Krystian Szulc przytoczył sprawę, kiedy NFZ kontrolował aptekę i zadecydowano, że przedsiębiorca musi być uważny, więc to, że przy wydawaniu program nie podpowiadał co może wydać nie jest wytłumaczeniem.
Kolejnym tematem jest konieczność umieszczania na recepcie numeru telefonu lekarza oraz wpisywanie kodu pocztowego pacjenta.
Mgr Marzanna Szulc powiedziała, że również sensownie byłoby umieścić na recepcie numer telefonu pacjenta.

5l. Informacja o posiedzeniu zespołu opieki farmaceutycznej w MZ - 05-01-2016.
W posiedzeniu będzie uczestniczył prezes dr Piotr Brukiewicz, który poinformuje Radę o ustaleniach po swoim powrocie.

5ł. Zwrot leków termolabilnych z apteki do hurtowni - dyskusja.
Zmiana ustawy i obecne w niej zapisy na temat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej powodują konieczność udokumentowania temperatury przechowywania leków termolabilnych.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że jego zdaniem należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami hurtowni i zapytać o ich procedury stworzone na potrzeby każdej z hurtowni oraz wypracować wspólne stanowisko na temat warunków zwrotów preparatów termolabilnych do hurtowni.
Mgr Krzysztof Majka powiedział, że korzysta z firmy TechMed, która zajmuje się monitoringiem temperatury oraz zapewnieniem zasilania w przypadku braku prądu czy bezpiecznego transportu do swojej chłodni jeśli awaria się przedłuża. Koszt usługi to 94 złote na miesiąc.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że można zakupić termohigrometry z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w postaci wykresu, które będzie trzeba co pewien czas legalizować, aby wyniki były uznawane przez hurtownię. Koszt legalizacji to kwota 100 - 150 złotych.
Mgr Włodzimierz Wdowski zgłosił chęć udziału w spotkaniu zaznaczając, że należy dokładnie przedyskutować temat zwrotów i zastanowić się na ile przepisy unijne rzeczywiście uniemożliwiają zwrot. Dodał, że w swojej pracy na przestrzeni lat spotkał się z kilkoma sytuacjami, gdy coś było teoretycznie „nie do zrobienia”, a później okazywało się jednak możliwe lub wręcz zbędne.
Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna oraz dr Mikołaj Konstanty zwrócili uwagę na paradoks, że hurtownia nie może przyjąć zwrotu preparatu termolabilnego bez potwierdzenia ze specjalnego urządzenia, podczas gdy do pacjenta możemy lek wydać kontrolując temperaturę i wpisując ją do zeszytu.
Spotkanie planowane jest na wtorek 19 stycznia o godzinie 15:00.

6. Wolne głosy i wnioski.
- ustalenie terminu 25-lecia izby ze względu na konieczność rezerwacji sali w Teatrze Śląskim z półrocznym wyprzedzeniem. Planowany termin to 15 lub 22 października. Uczestniczyć będzie około 400 osób.
Rada jednogłośnie zatwierdziła termin oraz wstępny kosztorys.
- ze względów organizacyjnych następuje zmiana terminu targów farmaceutycznych, które odbędą się 19.03.2016r.
- w związku z koniecznością szybkiego udzielania odpowiedzi (w terminie 7 dni), w sprawach przed organami administracji państwowej i sądami, co uniemożliwia Radzie SIA każdorazowo podejmowanie uchwały w konkretnej sprawie, koniecznym stało się udzielenie pełnomocnictwa, wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie upoważniła Prezesa SIA dr Piotra Brukiewicz do podpisania pełnomocnictwa dla radcy prawnego Krystiana Szulc, pracownika SIA do występowania w imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym z siedzibą w Warszawie, Organami Administracji Państwowej wszystkich szczebli oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, we wszystkich sprawach, w których stroną jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach.
- mgr Piotr Klima w imieniu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich oraz o. dr Jana Pietryji gwardiana zakonu franciszkanów w Panewnikach zaprasza na coroczną adorację żłóbka w czwartek o godz. 18:00.
- Zaproszenie na konferencję zarządu PTFarm 27 stycznia w sali audytoryjnej w Sosnowcu przy ulicy Jedności.

7. 02 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 05 stycznia 2016 r. zakończono ok. godz. 12.30

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet