2019-10-31
Nowa usługa ZSMOPL "getStan"

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje o uruchomieniu nowej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) w postaci usługi "getStan".


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Źródło: https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1543,Nowa-funkcjonalnosc-w-ZSMOPL.html

Nowa funkcjonalność w ZSMOPL

Informujemy, że w ramach kolejnej aktualizacji Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wraz z wersją 1.16 została udostępniona dodatkowa usługa „getStan”.

Jest to zupełnie nowa funkcjonalność, dzięki której podmioty raportujące mogą samodzielnie pobrać dane o własnych stanach magazynowych, które do tej pory zostały przetworzone przez system ZSMOPL w ramach poprawnie przekazywanych komunikatów. Na tej podstawie, podmiot raportujący może dokonać weryfikacji wprowadzonych danych oraz ewentualnie skorygować je za pomocą transakcji IR+ / IR.

Nowa funkcja w ZSMOPL optymalizuje poprawne raportowanie danych przekazywanych przez podmioty zobowiązane – zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

***

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z 28.10.2019 r. w sprawie usługi "getStan"

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH

Znak: A.1233.5.2019

Katowice, 28.10.2019 r.


Kierownicy aptek ogólnodostępnych,
aptek szpitalnych,
działów farmacji szpitalnej
punktów aptecznych

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje treść wiadomości e-mailowej Wydziału ds. Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dotyczącej nowej usługi „getStan", udostępnionej w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi:

„Informuję, że w ramach kolejnej aktualizacji ZSMOPL wraz z wersją 1.16 (wdrożona w ubiegły week-end), podmioty raportujące mają udostępnioną dodatkową usługę „getStan" umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL. Jest to zupełnie nowa funkcjonalność, dzięki której podmioty raportujące samodzielnie, bez angażowania pracowników urzędów, ale w sposób systemowo kontrolowany mogą pobrać stany magazynowe (analogicznie jak użytkownicy instytucjonalni w formie raportu nr 09, jednak w dokładniejszym zakresie, bo z podaniem ostatniej daty komunikatu dla ilości dostępnych/wstrzymanych dla danej serii produktu oraz stanu dla danego EAN), jakie do tej pory zostały przetworzone przez system ZSMOPL, w celu ich sprawdzenia i ewentualnego skorygowania za pomocą transakcji IR+/IR-."

W związku z powyższym Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do wszystkich podmiotów raportujących do ZSMOPL o dokonywanie bieżącej weryfikacji swoich stanów magazynowych.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
mgr farm. Zofia Gardecka

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry