2008-04-25
Najtańsze ubezpieczenie na życie na rynku !!!
Ubezpieczenie zapewnia Państwu wysokie świadczenia przy niskiej składce, zapewnia stabilność finansową oraz stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty bankowe).

Ubezpieczenie oprócz świadczenia podstawowego - zgon naturalny - posiada szereg opcji dodatkowych - śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (200% sumy ubezpieczenia); śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (200%), niezdolność do pracy (200%), poważne zachorowanie, złamanie kości oraz leczenie szpitalne. Dodatkowym atrybutem tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie składki na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego i niemożności opłacania składki przez Ubezpieczającego. Dokonaliśmy analizy porównawczej różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych - wniosek: najtańsze ochronne ubezpieczenie na życie!
Oczywiście składka zależy od wieku ubezpieczonego, wybranej sumy ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia. W razie zainteresowania tym ubezpieczeniem gotowi jesteśmy Państwu przygotować ofertę w kilku wariantach.

Jolanta Sienkiewicz
Autor: SIENKIEWICZ Jolanta
chevron_left
20
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry