Apothecarius ebook Więcej
2018-02-13Krystian Szulc
Monitoring w aptece

W związku z pytaniami skierowanymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej na temat zasad prowadzenia w aptece monitoringu przedstawiamy opinię mec. Krystiana Szulca w tej sprawie.

Fakt prowadzenia monitoringu musi być wyraźnie zakomunikowany pracownikom i pacjentom w sposób widoczny czytelny i nie budzący wątpliwości.

Monitoring pracowników – nie jest uregulowany wprost, przepisy jednak regulują też tę sferę pracy, gdzie krzyżuje się ona z prywatnością i tak:

- Konstytucja RP w art. 30, 31 chroni godność i wolność człowieka.
- Kodeks cywilny w art. 23 i 24 chroni dobra osobiste człowieka art. 5 stanowi ogólną dyrektywę zabraniającą stosowania prawa zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np.: monitoring nie może służyć śledzeniu pracowników. Ten pogląd jest ugruntowany w doktrynie i praktyce.
- Kodeks Karny – art. 267 par. 2 przewiduje kary za podsłuchiwanie i nagrywanie wizji.
- Kodeks Pracy – art. 11 chroni godność i inne dobra osobiste pracownika.
- Ustawa o ochronie danych osobowych – wizerunek i głos też podlegają ochronie prawnej, a ich przetwarzanie reguluje ustawa.
To są regulacje ogólne dotyczące wszystkich.

Reasumując monitoring jest możliwy w pracy w niektórych pomieszczenia np.: wyłączone są - pokój socjalny i szatnie itp.
- dopuszczalny jest tylko w miejscach, gdzie da się to uzasadnić względami bezpieczeństwa ogólnie rozumianego w tym np.: ochrony mienia przed pożarem zniszczeniem itp.
- monitoringu nie wolno upowszechniać i dostęp nie może być otwarty.

Apteka – Farmaceuta – Pacjent – miejsce szczególne

Apteka jest miejscem szczególnie wrażliwym na kwestie monitoringu, a to ze względu na świadczenie usług farmaceutycznych powołanych w art. 86 i nast. Prawa farmaceutycznego.

W aptece prawa pacjenta chroni art. 13 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, który reguluje obowiązki osób wykonujących zawód medyczny w zakresie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyrażam pogląd, że farmaceuta choć nie jest wprost zawodem medycznym, mając na względzie zakres obowiązków ma stosować przepisy o prawach pacjenta.
Zastosowanie ma też art. 9 zd. 2 Kodeksu etyki Aptekarza RP.

Wskazując na powyższe regulacje wyrażam pogląd, że w izbie ekspedycyjnej może być stosowany tylko monitoring wizyjny, a monitoring audio narusza prawa pacjenta i kodeks Etyki Aptekarza RP.

W pozostałych pomieszczeniach poza wyłączonymi (pokój socjalny, szatnia itp.) możliwy jest monitoring wizyjny i audio.

Niniejsze uwagi stracą ważność w maju 2018 r. po wejściu w życie RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych), kiedy właściwie monitoring pracowników nie będzie możliwy albo tylko po spełnieniu szczególnych warunków wynikających z RODO.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet