2019-01-11
Kalkulator www.kalkulator.katowice.oia.pl - rozszerzenie o umowy zlecenia

Informujemy, że internetowy kalkulator, który jest wykorzystywany do weryfikacji przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej www.kalkulator.katowice.oia.pl został rozszerzony o możliwość obliczania przebiegu pracy na podstawie umów zleceń.

Przypominamy, że kalkulator powstał w związku z trudnościami, z jakimi spotykają się farmaceuci przy obliczaniu stażu pracy na stanowisku kierownika (60 miesięcy na pełnym etacie lub 36 miesięcy w przypadku posiadania specjalizacji).

Z doświadczenia wiemy, że problemy często występują w przypadku posiadania wielu świadectw, których daty nachodzą na siebie oraz praca była wykonywana na część etatu. Kalkulator zawiera funkcję odejmującą wskazane przerwy w pracy, które nie zaliczają się do przebiegu. Dodatkowo został rozszerzony o możliwość obliczania przebiegu pracy na podstawie umów zleceń.

W kalkulatorze zostały przyjęte między innymi następujące reguły:

- jeżeli etat jest <= 1 (cały) to go sumujemy, a jeżeli >1 to nie sumujemy, czyli nakładanie się czasu pracy w wymiarze większym niż cały etat nie skraca okresu zatrudnienia,

- niepełny wymiar czasu pracy powoduje wydłużenie 5-letniego (lub 3-letniego – w przypadku posiadania specjalizacji) stażu pracy.

Użytkownik w podsumowaniu otrzymuje okres zatrudnienia w miesiącach i dniach oraz ma możliwość wygenerowania potwierdzenia w postaci pliku PDF. Kalkulator ma charakter pomocniczy i nie obejmuje wszystkich możliwości, chociażby pracy umowy zlecenia, które są rozpatrywane indywidualnie.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana aplikacja ułatwi Państwu weryfikację stażu pracy i przyda się przy składaniu dokumentów do opiniowania na stanowisko kierownika.

Podstawa prawna obliczania stażu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki:

1.) Ustawa Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.)
Art. 88. [Kierownik apteki]
2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002142

2.) Stanowisko Nr VII/1/2017 z 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki
http://www.nia.org.pl/2017/05/27/stanowisko-nra-z-dnia-23-maja-2017-r-w-sprawie-stosowania-przez-izby-aptekarskie-art-88-ust-2-ustawy-pf-w-zakresie-obliczania-stazu-pracy-niezbednego-do-wykonywania-funkcji-kierownika-apteki/

W przypadku dodatkowych pytań lub stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania kalkulatora prosimy o kontakt z biurem Śląskiej Izby Aptekarskiej:
- mailowo - katowice@oia.pl
- lub telefonicznie - 32-6089767, 668220478.


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2019-08-11
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
06
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry