2007-07-30
Grupowe ubezpieczenie na życie
Grupowe ubezpieczenie na życie

Szanowni Państwo!

Każdy z Państwa otrzymał „POTWIERDZENIE PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE” z własnym numerem identyfikacyjnym, na który prosimy się powoływać przy egzekwowaniu jakichkolwiek świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokument zawiera następujące elementy:

1) Nazwa ubezpieczenia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN „HESTIA RODZINA”
2) Dane Ubezpieczonego: nazwisko i imię oraz data urodzenia
3) Ubezpieczający: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach
4) Suma ubezpieczenia: WAŻNE - suma ubezpieczenia to PODSTAWA do wyliczeń świadczeń - nie stanowi ona sumy ubezpieczenia na jakikolwiek wypadek - poniżej w punkcie ŚWIADCZENIA - są szczegółowo opisane zdarzenia ubezpieczeniowe oraz wysokość świadczenia
5) Częstotliwość opłacania składki oraz jej wysokość
6) Informacja o indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
7) Beneficjenci - czyli osoby uprawnione do odbioru świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego

Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich danych na dokumencie.

W razie jakichkolwiek pomyłek, niezgodności lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny
lub e-mailowy: Jolanta Sienkiewicz - biuro:
tel. 032 738 11 05
kom. 0 505 796 775
e-mail: adviser@pi.pl
jolanta.sienkiewicz@konzeption.pl

********************************************

Przypominamy że składkę za dany miesiąc należy wpłacać do 5 dnia miesiąca na konto:

ADVISER S.C. JANA PAWŁA II 3, 43-190 MIKOŁÓW

10 8436 0003 0000 0022 7090 0002

********************************************

W razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego formularze wyślemy pocztą
lub e-mailem celem ich wypełnienia i załączenia stosownej dokumentacji.
Pragnę Państwa poinformować, iż część świadczeń (urodzenie dziecka, śmierć rodziców i teściów, uszczerbki na zdrowiu) będziemy wypłacać Państwu osobiście celem szybkiej likwidacji szkody i tym samym ku zadowoleniu Państwa.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Oferujemy pomoc i dobrą ofertę w zakresie wszystkich ubezpieczeń, w tym odpowiedzialności cywilnej (posiadamy pełną interpretację i duże doświadczenie w tej kwestii) oraz kompleksowego ubezpieczenia apteki.

Ponadto posiadając Certyfikat Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (European Academy of Financial Planning) przygotowujemy profesjonalne plany finansowe, których celem jest zabezpieczenie rodziny oraz zbudowanie kapitału na przyszłość.

Promujemy oszczędzanie w różnych funduszach inwestycyjnych celem dywersyfikacji ryzyka i jak najlepszego efektu finansowego.
Aktywnie uczestniczymy przy likwidacji szkód i zapewniamy pełny serwis prawny w razie jakiejkolwiek kwestii spornej.

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany szczegółową ofertą ubezpieczeniową (w tym bardzo dobre ubezpieczenie OC Farmaceuty) lub finansową zapraszamy do współpracy poprzez kontakt telefoniczny bądź wysłanie nam informacji e-mailowej.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Sienkiewicz
Autor: SIENKIEWICZ Jolanta
chevron_left
20
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry