2017-12-11
Termin wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym

W związku z często powtarzającym się z Państwa strony pytaniem, do jakiego terminu sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie pacjenta, informuję, że godnie z art. 106 b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT nabywca ma prawo zwrócić się w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę, z żądaniem wystawienia faktury.

Oznacza to, że fakturę wystawiamy do trzech miesięcy po dokonaniu sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym. Na wystawionej fakturze data wystawienia winna być zgodna z datą wystawienia faktury, natomiast data sprzedaży powinna pokrywać się z datą z paragonu fiskalnego. Nabywca musi oddać paragon, który zgodnie z art.106 h ust. 1 ww. ustawy sprzedawca dopina do egzemplarza pozostającej u niego faktury.

W ustawie o VAT jest szereg innych terminów związanych z wystawianiem faktur, cytowany powyżej przepis i termin dotyczy sprzedaży wcześniej zafiskalizowanej, czyli odnosi się też do sprzedaży aptecznej.

Termin trzymiesięczny jest obligujący dla sprzedawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystawić fakturę nawet po trzech miesiącach. Sprzedaż jest opodatkowana w miesiącu fiskalizacji, faktura jest dla odbiorcy innym rodzajem dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon oddaje), jeżeli dotyczy osoby fizycznej pozostaje u nas bez księgowania.

Niestety, jeżeli faktura dotyczy podmiotu gospodarczego (odbiorca podał nam NIP), taka faktura wystawiona po złożeniu deklaracji VAT i wysłaniu pliku JPK wymaga korekty JPK.

Należy wówczas w pliku JPK pomniejszyć obrót wynikający z raportu fiskalnego o wartość faktury i dopisać do rejestru fakturę z wszystkimi wymaganymi danymi odbiorcy.


Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
27
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry