Apothecarius ebook Więcej
2017-10-12Piotr Brukiewicz
Problemy z Portalem Świadczeniodawcy ŚOW NFZ

W związku z informacjami i licznymi zapytaniami docierającymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej ws. problemów z rozliczaniem 18 zestawienia refundacyjnego na Portalu Świadczeniodawcy ŚOW uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym w ŚOW NFZ wynika, że awaria portalu została już usunięta ale nadal istnieją duże problemy z przetwarzaniem danych.

Poniżej podajemy do wiadomości aktualny komunikat, który znajduje się na portalu świadczeniodawcy: https://ps.nfz-katowice.pl/CLO_WS/Login.aspx

"W dalszym ciągu występują problemy techniczne z przetwarzaniem danych. Wszystkie świadczenia, deklaracje, kolejki, e-faktury oraz naliczenia oczekują na przetworzenie. Prosimy nie wysyłać powtórnie świadczeń. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Ważne do: 12.10.2017 r."

Ponadto informujemy, że obecna sytuacja związana z ww. problemem będzie punktem kolejnego posiedzenia Prezydium Rady SIA w dniu 17.10.2017 r. Korespondencja, jaka dotarła do SIA oraz wnioski w tej sprawie z posiedzenia zostaną wysłane do ŚOW NFZ w celu rozwiązania dodatkowych problemów, które zostały wywołane obecną awarią.

Poniżej i w załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości ostatni komunikat w sprawie terminu wypłaty refundacji cen leków, który ukazał się na Portalu Świadczeniodawcy ŚOW NFZ.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***


Komunikat dla aptek w sprawie terminu wypłaty refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie recept w okresie 18/2017

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wydłużonym czasem przetwarzania danych o obrocie lekami refundowanymi w ostatnim okresie sprawozdawczym w Portalu Świadczeniodawcy zmianie ulegnie termin płatności refundacji cen leków.

Termin płatności refundacji wynikającej ze zbiorczych zestawień recept za okres 18/2017, które wpłyną w wersji pisemnej do Śląskiego OW NFZ w dniach od 10.10.2017 r. do 16.10.2017 r. zostanie skrócony z 14 do 10 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych do kancelarii Oddziału.

W przypadku gdy termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy zlecenie przelewu refundacji zostanie wysłane w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny. O dalszym rozwoju sprawy będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 83, 32 735 17 09

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet