2019-07-16
Nagrody za uzyskanie specjalizacji

Na podstawie wniosku farmaceutki skierowanego do Śląskiej Izby Aptekarskiej, Rada izby doceniając trud i wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty z tym związane podjęła uchwałę o przyznawaniu nagród za uzyskanie tytułu specjalisty.

Nagrody będą przyznawane od roku 2020 za uzyskanie tytułu specjalisty w roku poprzedzającym - w tym przypadku 2019 r.

Warunkiem otrzymania nagrody jest:

1. uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji (np. aptecznej, szpitalnej, klinicznej, przemysłowej lub innej) przez członka Śląskiej Izby Aptekarskiej,
2. złożenie wniosku wraz z kopią dyplomu w terminie do końca marca roku następnego po uzyskaniu tytułu specjalisty (plik do pobrania w załączeniu),
3. brak zaległości składkowych w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

Ustalono następujące zasady gratyfikacji finansowej za zdany egzamin specjalizacyjny w zależności od uzyskanej oceny końcowej:
a) od 3,5-4,0 – 250 zł,
b) powyżej 4,0 – 500 zł.

Roczny budżet Śląskiej Izby Aptekarskiej zaplanowany na tego typu gratyfikacje finansowe to 5000 zł brutto, który może zostać zmieniony.

Nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy będą wręczane podczas uroczystości w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.

W załączeniu uchwała wraz z regulaminem oraz wniosek w sprawie przyznania gratyfikacji.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
15
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry