Apothecarius ebook Więcej
2015-04-17Dorota Hapeta
Informacja dla członków SIA wykonujących zawód poza apteką

Informacja dla członków SIA wykonujących zawód poza apteką.

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o izbach aptekarskich, nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 24 pkt 1 i art. 34 pkt 1;

2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach albo w innych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja;

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;

4) pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej naukowo-zawodowych czasopism farmaceutycznych.

W związku z tym osoby te, zgodnie z § 2 ust. I pkt 1 uchwały nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 4 marca 2014r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej, opłacają składkę członkowską w takiej samej wysokości, jak pozostali członkowie SIA, tj. 40 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. art. 17 ust. 2 pkt 1-4 oraz art. 20 pkt 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze zmianami).

Dorota Hapeta

Autor: Dorota Hapeta
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet