Apothecarius ebook Więcej
2014-07-11Piotr Brukiewicz
Świadczenie przedemerytalne nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku opłacania składek dla osób wykonujących zawód farmaceuty

Poniżej i w załączeniu przekazujemy pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza w sprawie opłaty składek członkowskich przez osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym.

Jak wynika ze stanowiska Naczelnej Izby Aptekarskiej, przebywanie na świadczeniu przedemerytalnym nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku opłacania składek dla osób będących członkami izb aptekarskich bez względu na to czy wykonują zawód czy nie.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

**********

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-198/2014

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan
PIOTR BRUKIEWICZ
Prezes Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej w Katowicach


Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 kwietnia 2014 r. (SIAKat-0011SK/2014) w związku z tym, że przywołana przez Pana Uchwała Nr VI/27/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej odnosi się do emeryta i rencisty, rozstrzygające w tej kwestii jest pojęcie emeryta i rencisty. Na tle ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 1440 z późn. zm.) emerytem jest osoba mająca ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej (vide art. 4 pkt 1), a rencistą jest osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej (vide art. 4 pkt. 11).

Przedstawiając powyższe Naczelna Izba Aptekarska informuje, że wskazana wyżej uchwała nie porusza kwestii zwolnienia z opłacania składek członkowskich w okresie przebywania na świadczeniu przedemerytalnym.

Z poważaniem
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet