Apothecarius ebook Więcej
2017-03-10Piotr Brukiewicz
Poselski projekt Prawa farmaceutycznego skierowany do dalszych prac

9 marca br. w Sejmie RP odbyła się dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1222). Debatę zakończyło głosowanie podczas którego Posłowie odrzucili sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji rekomendujące odrzucenie projektu. Tym samym projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w tej Komisji.

Źródło informacji:
http://www.nia.org.pl/2017/03/09/poselski-projekt-prawa-farmaceutycznego-skierowany-do-dalszych-prac/

- Dzisiejszy wynik głosowania pokazał, że parlamentarzystom naprawdę zależy na naprawie i uporządkowaniu rynku farmaceutycznego. Skierowanie tego projektu do dalszych prac daje realną szansę na zrealizowanie tego celu. Z naszej strony deklarujemy pełną chęć i otwartość  do dalszej współpracy z przedstawicielami Parlamentu – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W głosowaniu wzięło udział 426 posłów, z czego 174 głosowało za odrzuceniem projektu,  wstrzymało się 10, natomiast 242 opowiedziało się za skierowaniem projektu do dalszych prac legislacyjnych.

- Znacząca przewaga zwolenników tej regulacji jest dowodem na to, jak wielu posłów  –  niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej – rozumie i dostrzega problemy, z jakimi zmagają się polskie apteki. W imieniu całej społeczności farmaceutów, służących na co dzień milionom polskich pacjentów serdecznie dziękujemy parlamentarzystom za to poparcie. Liczymy, że zostanie ono utrzymane w toku dalszych prac legislacyjnych – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

***

Wyniki głosowania dot. projektu ustawy Prawo farmaceutyczne dostępne są na stronie:
http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/37_27/$file/glos_37_27.pdf

Relacja video z 37. posiedzenie Sejmu VIII kadencji z 9.03.2017 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E2A78A6467E77214C12580DC004FD3D4#


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet