UWPLiWM

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=69F389A83C72CD559FD5D986FB9EAE05?year=2015&act=15

Obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 18 marca 2014r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=FB664878C331722EEC5E447E387AA09A?year=2014&act=45

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet