Rozporządzenia

Wykaz najważniejszych rozporządzeń dotyczących aptek.


1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1259

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001259

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 349

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 348

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000348

4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 260

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000260

5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 236

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000236

6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 169

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000169

7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1606

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112711606

8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Dz.U. 2011 nr 18 poz. 94

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110180094

9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1353

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041353

10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100230119

11.
Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbę
Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1069

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291069

12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1742

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112941742

13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310215

14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 24 poz. 151

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090240151

15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090210118

16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie reklamy produktów leczniczych
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082101327

17.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza
Dz.U. 2008 nr 60 poz. 374

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080600374

18.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080570347

19.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1072

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071501072

20.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061691216

21.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1603

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891603

22.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2723

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042742723

23.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2718

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042732718

24.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej
Dz.U. 2004 nr 13 poz. 115

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040130115

25.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1238

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031321238

26.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 941

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031010941

27.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 893

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030970893'

28.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 891

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030970891

29.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 612

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650612

30.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1506

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001506

14 marca br. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich:
Dz.U. poz. 319

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/319

31.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1082

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021261082

32.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia
Dz.U. 2003 nr 27 poz. 232

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030270232

33.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów

Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1845

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022191845

34.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1831

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022161831

35.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 736

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111290736

36.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871566

37.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871565

38.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021831531

39.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611338

40.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną

Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1337

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611337

41.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Dz.U. 2002 nr 113 poz. 989

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021130989

42.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 478

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000478

43.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r.
w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740400236

44.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r.
w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750350191

45.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

46.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286

47.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

48.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844

49. R
ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600282

50.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281

51.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego
Dz.U. 2013 poz. 1139

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001139

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet