Obwieszczenia

Wykaz najważniejszych obwieszczeń dotyczących aptek.


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępne są na stornie:

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet