2021-07-16
Komunikat w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021, poz. 974, z późn.zm.)

 

Komunikat w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021, poz. 974, z późn.zm.)

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-stosowania-art-86-ust-8a-ustawy-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-prawo-farmaceutyczne-tj-dzu-z-2021-poz-974-z-poznzm

Mając na uwadze zgłaszane wątpliwości w zakresie ustalenia, w których aptekach ogólnodostępnych mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne, uwzględniając cel i okoliczności dodania w ustawie – Prawo farmaceutyczne przepisu art. 86 ust. 8a, Minister Zdrowia informuje, że szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mogą być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5 tej ustawy. Interpretacja tej regulacji musi uwzględniać również apteki, które nie dostosowały swojej działalności do wymagań określonych w art. 97 ust. 5 Prawa farmaceutycznego i mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.

Powyższe oznacza, że apteki ogólnodostępne, w których przeprowadzane są szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, muszą spełniać wymagania określone w § 6 ust. 5 oraz § 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002, Nr 171, poz.1395, z późn. zm.).

Autor: dr n. farm. Mikołaj Konstanty
chevron_left
23
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry