2021-03-26
Opinia w sprawie przedszkoli/żłobków dla dzieci farmaceutów

Szanowni Państwo,

w związku z problemami z uznaniem przez dyrekcje przedszkoli i żłobków prawa farmaceuty do pozostawienia dziecka w placówce, która jest zamknięta na czas epidemii, na podstawie wyjątku dla pracowników medycznych, uprzejmie przekazuję stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską, z którego jasno wynika, że farmaceuta jest zawodem medycznym.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14566 w sprawie interpretacji określenia ˝osoba wykonująca zawód medyczny˝ -> http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/16858EBF

W przypadku jeżeli w planowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji będzie przepis § 3 o treści:

„p. 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

Nie ma wątpliwości, że farmaceuci realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dzieci farmaceutów mają pełne prawo do korzystania z tej możliwości.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Podstawa prawna:
- art. 86 i nast. ustawy Prawo farmaceutyczne

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry