2021-03-05
Nagrody za uzyskanie specjalizacji w roku 2020

Przypominamy, że farmaceuci - członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy uzyskali tytuł specjalisty w 2020 r. mogą otrzymać nagrodę finansową.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej doceniając trud i wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty z tym związane podjęła uchwałę o przyznawaniu gratyfikacji za uzyskanie tytułu specjalisty.

Warunkiem otrzymania nagrody jest:

1. uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji (np. aptecznej, szpitalnej, klinicznej, przemysłowej lub innej) przez członka Śląskiej Izby Aptekarskiej,

2. złożenie wniosku wraz z kopią dyplomu w terminie do końca marca roku następnego po uzyskaniu tytułu specjalisty (plik do pobrania w załączeniu),

3. brak zaległości składkowych w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

Ustalono następujące zasady gratyfikacji finansowej za zdany egzamin specjalizacyjny w zależności od uzyskanej oceny końcowej:
a) od 3,5-4,0 – 250 zł,
b) powyżej 4,0 – 500 zł.

Wniosek można wysłać mailem na adres katowice@oia.pl lub pocztą na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej: ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice.

Roczny budżet Śląskiej Izby Aptekarskiej zaplanowany na tego typu gratyfikacje finansowe to 5000 zł brutto, który może zostać zmieniony.

W załączeniu uchwała wraz z regulaminem oraz wniosek w sprawie przyznania gratyfikacji.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry