2021-03-04
Apel do Dyrektorów Szpitali i innych placówek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Apel, jaki został wystosowany do Dyrektorów Szpitali i innych placówek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego dot. zmian w szpitalach w związku z wejściem Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

Z poważaniem
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

___

Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15
tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769,
kom. 668220354, email: katowice@oia.pl
www.katowice.oia.pl

SIAKat-084-2021
Katowice, 4.03.2021 r.

Do Dyrektorów Szpitali
i innych placówek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

w związku z Ustawą o Zawodzie Farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r., już od kwietnia, wszystkie polskie szpitale czeka szereg istotnych zmian w obszarze farmacji szpitalnej. Dotyczą one większego udziału farmaceutów w procesie farmakoterapii i gospodarki lekowej, świadczenia usług farmaceutycznych, w tym usługi farmacji klinicznej oraz dostosowania ilości farmaceutów szpitalnych do rzeczywistych potrzeb placówek w oparciu o ilość łóżek.

Zmiany te mogą przynieść szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści. Poprzez zwiększenie wsparcia farmaceutycznego leczenie może być skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze. Jednak aby do tego doszło, konieczne jest stworzenie farmaceutom warunków do pełnego wykorzystania ich wiedzy i kompetencji.

Na kluczową rolę farmaceutów szpitalnych w gospodarce i logistyce lekowej wskazuje nie tylko Prawo Farmaceutyczne ale także Standardy Akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK z 2018 Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w której ocenie ogólnej wykazano, że żadna z kontrolowanych 24 placówek nie prowadziła działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo farmakoterapii we wszystkich kontrolowanych obszarach. Jako przyczynę tego stanu rzeczy NIK wskazuje m.in.  niewystarczający zasób kadrowy komórek realizujących usługi farmaceutyczne w szpitalach.

Dzięki zwiększeniu ilości farmaceutów w szpitalach i jednoczesnej reorganizacji ich zadań, możliwe jest zwiększenie zakresu działań Komitetów Terapeutycznych, Zespołów ds. antybiotykoterapii, Zespołów ds. leczenia żywieniowego etc. Stwarza to szanse na wyraźną poprawę efektywności wykorzystania leków, racjonalną politykę antybiotykową, rozwój leczenia żywieniowego, stałą analizę ryzyka polipragmazji i interakcji, a także wielokierunkowe analizy farmakoekonomiczne oparte o najnowsze wytyczne EBM. Głównym beneficjentem tych działań jest oczywiście pacjent, ale należy też wyraźnie podkreślić, że  przynoszą one równie bardzo istotne i policzalne korzyści dla Szpitala.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy by nadchodzące zmiany postrzegać poprzez pryzmat pojawiającej się szansy rozwoju Szpitali, opartej o pełniejsze wykorzystanie wielkiego potencjału farmaceutów szpitalnych.

Łącząc wyrazy szacunku

dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych ŚIA
+48 502 519 784

Autor: Piotr Kaczmarczyk
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry