2020-10-16
Komunikat ws. możliwości realizacji recept na szczepionki p/grypie po upływie terminu ich realizacji

16 października opublikowano komunikat MZ w sprawie możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji.

Sprawa odpłatności pacjenta w takiej sytuacji jest w trakcie wyjaśnień.

Wcześniejszy komunikat w sprawie wystawiania recept dla kobiet w ciąży i populacji 75+ został wycofany ze stron MZ.

Z poważaniem

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-realizacji-recept-na-szczepionki-przeciw-grypie-po-uplywie-terminu-ich-realizacji

Minister Zdrowia informuje, że recepty na szczepionki, dla których zasadniczym terminem realizacji jest termin 30-dniowy, w związku z istniejącym stanem epidemii (na który nakłada się również nadchodzący okres jesienno-zimowy i związany z nim tzw. „sezon grypowy”), powinny móc być wyjątkowo realizowane również po upływie wskazanego wyżej terminu.

Podanie szczepionki najczęściej ogranicza się do jednej aplikacji, a jej warunkiem jest dobry stan zdrowia pacjenta i brak przeciwskazań do zaszczepienia stwierdzony po konsultacji lekarskiej. Mając więc na uwadze, że okres pomiędzy wystawieniem recepty na szczepionkę a jej realizacją, może w obecnych uwarunkowaniach ulec znaczącemu wydłużeniu (np. przez wgląd na czasowe ograniczenie dostępności do szczepionki, czy infekcję pacjenta, która uniemożliwia zaszczepienie i przesuwa ten proces w czasie, wydłużenie czasu na konsultacje lekarską), pacjenci powinni być zaszczepieni nawet pomimo uchybienia ww. terminowi. Obecnie znajduje to szczególne uzasadnienie w ochronie zdrowia publicznego.

Jednocześnie Minister Zdrowia rekomenduje i jednocześnie apeluje, aby w miarę posiadanych możliwości pacjenci zaopatrywali się w szczepionki bezpośrednio przed zaszczepieniem, tj. aby nie wydłużali tego okresu ponad to co jest obiektywnie konieczne.

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
30
10.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry