2020-09-17
Ankieta: Badanie opinii farmaceutów na temat pracy z systemem KOWAL

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety przygotowanej przez mgra farm. Kamila Okólskiego - członka Śląskiej Izby Aptekarskiej na temat pracy z systemem KOWAL: https://forms.gle/V8RUCtqvm6mxG4rk9

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Z dniem 9 lutego 2019 r. rozpoczął się okres stosowania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 tzw. Dyrektywy antyfałszywkowej. Od tego momentu wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego mają obowiązek weryfikowania opakowań leków znajdującego się w obiegu.

Weryfikacja autentyczności farmaceutyków jest możliwa dzięki Systemowi PLMVS, który jest częścią europejskiego systemu weryfikacji leków EMVS. To pierwszy projekt informatyczny, zakrojony na tak szeroką skalę w ochronie zdrowia. Unikalny w branży farmaceutycznej i pierwszy na tak wysokiej stopie informatyzacji w Europie.

Założenia systemu weryfikacji leków:

- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie z obiegu fałszywych farmaceutyków,
- wzrost transparentność gospodarki lekowej,
- oszczędności wynikające z optymalizacji obiegu leków.

Zabezpieczenie opakowania pojedynczego leku odbywa się poprzez:

- naniesienie na opakowanie kodu 2D zawierającego informację: numer seryjny produktu, numer seryjny danego opakowania, data ważności, kod produktu - informacje te sprawiają, że pojedyncze opakowanie jest unikalne i nie ma drugiego takiego samego z tym samym kodem 2D
- element zabezpieczający przed naruszeniem opakowania - ATD - naklejka której zerwanie oznacza naruszenie opakowania, a podmiot ma obowiązek jego wycofania z obrotu.

Jako Śląska Izba Aptekarska chcemy zapytać się Państwa - uczestników branży farmaceutycznej - o doświadczenia wynikające z codziennej pracy z systemem KOWAL.

Link do ankiety:
https://forms.gle/V8RUCtqvm6mxG4rk9


Pozdrawiam
mgr farm. Kamil Okólski

Autor: Kamil Okólski
chevron_left
18
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry