2020-09-16
Konieczność rozliczenia okresu edukacyjnego 2016-2020

Przypominamy o konieczności rozliczenia kolejnego okresu edukacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, że w grudniu 2020 r. kończy się kolejny okres edukacyjny (2016-2020) trzem grupom farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2015 r.

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2010 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,

- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2005 r. i nie przedłużali okresów edukacyjnych o 12 lub 24 miesiące.

Ponadto zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2020 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres edukacyjny (zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów - Dz.U.2018.499 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7457) i należy rozliczyć w Śląskiej Izbie Aptekarskiej zakończony okres edukacyjny, dokumentując zebrane 100 punktów.

W tym celu prosimy o:

1. zgłoszenie się do izby osobiście lub przez osobę upoważnioną z wypełnioną kartą - książeczką szkoleń i zebranymi certyfikatami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi odbyte szkolenia (pracownicy izby tylko weryfikują wpisy, a nie wypełniają jej za Państwa). Proszę jednak nie zwlekać do ostatniego momentu z rozliczeniem punktów, gdyż może to się wiązać w oczekiwaniem w kolejce.

lub

2. wysłanie listem poleconym na adres izby wypełnionej karty ciągłego szkolenia wraz z oryginałami certyfikatów. Po zweryfikowaniu, rozliczona książeczka (wraz z nową - na kolejny okres edukacyjny) jest odsyłana.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

W celu przedłużenia okresu edukacyjnego należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie - https://katowice.oia.pl/files_news/news_8014/files/Wniosek_przedluzenie_okresu_edukacyjnego_2019-09-17.pdf

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
- Lech Wróblewski - mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl, tel. 32-6089767, 668220478;
- Dorota Hapeta - mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl, tel. 32-6089766.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
27
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry