2020-09-16
Konieczność rozliczenia okresu edukacyjnego 2016-2020

Przypominamy o konieczności rozliczenia kolejnego okresu edukacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, że w grudniu 2020 r. kończy się kolejny okres edukacyjny (2016-2020) trzem grupom farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2015 r.

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2010 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,

- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2005 r. i nie przedłużali okresów edukacyjnych o 12 lub 24 miesiące.

Ponadto zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres edukacyjny (zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów - Dz.U.2018.499 https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7457) i należy rozliczyć w Śląskiej Izbie Aptekarskiej zakończony okres edukacyjny, dokumentując zebrane 100 punktów.

W tym celu prosimy o wysłanie listem poleconym na adres izby wypełnionej karty ciągłego szkolenia wraz z oryginałami certyfikatów. Po zweryfikowaniu, rozliczona książeczka (wraz z nową - na kolejny okres edukacyjny) jest odsyłana.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

W celu przedłużenia okresu edukacyjnego należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie - https://katowice.oia.pl/files_news/news_8014/files/Wniosek_przedluzenie_okresu_edukacyjnego_2019-09-17.pdf

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
- Lech Wróblewski - mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl, tel. 668 220 478;
- Dorota Hapeta - mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl, tel. 665 666 406.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
08
03.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry